No Widgets found in the Sidebar
Vì sao lại có quan niệm tọa hung hướng cát khi đặt bếp

Vì sao lại có quan niệm tọa hung hướng cát khi đặt bếp

1. Trong phong thủy bếp nếu đặt ở hướng lành

Trong thuật xem phong thủy nhà nếu đặt bếp lên hướng Phục Vị ứng: Gia chủ không có tiền tài khốn khó, mọi việc không thuận lợi.

Nếu đặt bếp lên mệnh Mộc hướng Sinh Khí ứng: Gia chủ khó về đường tử tức, bị người khác phỉ báng, không có tiền tài. Người trong gia đình dễ bị ốm bệnh tang thương, gia súc mất mát.

Nếu đặt bếp lên hướng Thiên Y ứng: Gia chủ bị ốm yếu kéo dài.

Nếu đặt bếp lên hướng Diên Niên ứng: Giải thích theo thuật phong thủy nhà ở thì chủ nhà không có tiền tài để dành, hôn nhân khó thành, vợ chồng bất hòa, người trong gia đình ốm đau, ruộng vườn, gia súc lụn bại.

2. Trong phong thủy bếp nếu đặt ở hướng dữ

Nếu đặt bếp lên hướng Ngũ Quỷ ứng: Chủ nhà không bị mất cắp, người ở
trung thành; phát tài, không có hiểm họa, bệnh tật; ruộng vườn gia súc
nhiều.

Nếu đặt bếp lên hướng Tuyệt Mệnh ứng: Chủ nhà khỏe mạnh, thêm con, dễ nuôi; phát tài, thêm nhân khẩu.

Nếu đặt bếp lên hướng Lục Sát ứng: Chủ nhà không bị rắc rối kiện tụng, có tiền tài; không bị hỏa hoạn, không bị mất người.

Nếu đặt bếp lên hướng Họa Hại ứng: Chủ nhà không bị rắc rối kiện tụng, không bị ốm đau, giữ được của cải.

By admin

Dark mode