No Widgets found in the Sidebar
Câu hỏi: Khi đọc các sách phong thủy, tôi hay bị lẫn lộn về phương hướng của la bàn. Ví dụ, khi nói đến hướng Bắc thì đó là hướng Bắc của la bàn phương Tây hay la bàn Hồng Kông (hướng Bắc của la bàn Hồng Kông chính là hướng Nam của la bàn phương Tây)
Trả lời: Theo quy ước thì la bàn Hồng Kông đặt hướng Nam ở trên, nhưng trong thực tế la bàn phương Tây hay la bàn Hồng Kông đều cùng chỉ về một hướng Bắc duy nhất. Trong phong thủy, khi nói đến hướng Bắc người ta nghĩ ngay tới hướng Bắc từ trường mà kim la bàn hay hướng đến.

By admin

Dark mode