No Widgets found in the Sidebar

I. BÀI TOÁN PHONG THỦY

Đầu bài đặt ra: Có một người sinh năm 1961 muốn xây dựng một ngôi nhà để ở, họ đã có thiết kế xây dựng sơ bộ là:

Gia chủ yêu cầu xem xét lại và trên cơ sở thực tế này thiết kế phong thủy giúp gia chủ.

II. GIẢI BÀI TOÁN PHONG THỦY

Người sinh năm 1961 là tuổi Tân Sửu. Bây giờ chúng ta phải tìm Trạch Mệnh của người ấy đế tìm ra hướng nhà tốt nhất ứng với cung mệnh đó.

A/ Mệnh trạch định cục

Giáp Tý…..Thượng Nguyên……Kể từ năm Tự Đức thứ 17…..Từ 1864 – 1923
Giáp Tý……..Trung Nguyên…….Kể từ năm Khải Định thứ 9…Từ 1924 – 1983
Giáp Tý……..Hạ Nguyên………………………………..Từ 1984 – 2043

Tuổi 1961 thuộc Trung Nguyên Giáp Tý, ta tìm ra được Mệnh Trạch của người này là: Số 3

CHẤN mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh nên hướng nhà phải theo Đông Tứ Trạch. Tức là lựa chọn một trong bốn hướng: Ly, Tốn, Khảm, Chấn.

Để chọn được hướng nhà cho đúng cần phải xác định được tâm của miếng đất, từ đó đặt tâm bát quái trùng với tâm của miếng đất. Lúc đó ta sẽ xác định được tám hướng của miếng đất ấy.

Bốn hướng tốt thuộc Đông Tứ Trạch có những tính chất sau:

1/ Người mệnh Chấn làm nhà hướng Ly – Nam

a) Hướng nhà – vị cửa:
Hướng này là hướng Sinh khí thuộc sao Tham lang – Mộc tinh.
Chấn mệnh sinh Ly hướng là tốt (Mộc sinh Hỏa). Sao Tham lang là sao tốt lại sinh phù cho hướng LY (Mộc sinh Hỏa) cho nên Tham lang đắc vị: Gia tài hưng vượng, thịnh nhân khẩu, phúc lộc dồi dào, vinh hoa phú quý, trai hiếu thảo, gái đoan trang, có chức có quyền, con cháu thông minh, an khang thịnh vượng. Lợi cho trưởng nam, trung nữ.
* Vị cửa: Cửa chính nên đặt ở cung Ngọ để được Thân hôn.
Ứng nghiệm vào các năm tháng Hợi – Mão – Mùi.
b) Công trình phụ:
* Nhà bếp: Nhà bếp đặt ở phương Khảm – Thiên y thì bệnh hoạn liên miên, thuốc thang không hiệu.
Nhà bếp đặt ở phương Càn – Ngũ quỷ thì tránh được tai họa, không lo trộm cướp, không bệnh hoạn, của nhà thịnh vượng, súc vật gia tăng.
Nhà bếp đặt ở phương Cấn – Lục sát thì tăng nhân khẩu, phát tài, không đau ốm, không bị kiện cáo, tránh được tai nạn, gia đình yên ổn.
Hướng bếp có thể chọn hướng Ly – Khảm – Chấn.
* Cổng: Có thể đặt ở Ly – Chấn – Tốn.
* Nhà vệ sinh: Đặt ở phương Càn cung Tuất.
Đặt ở phương Cấn cung Sửu.
c) Tránh Bát sát – Hùynh tuyền.
– Cửa phụ không đặt ở cung Hợi, không khởi công xây dựng vào các ngày tháng Hợi.
– Cửa chính, cửa phụ … không đặt vào Khôn sơn hoặc Tốn Sơn.

2/ Người mệnh Chấn làm nhà hướng Tốn – Đông Nam
a) Hướng nhà – vị cửa:
Hướng này là hướng Phúc đức thuộc sao Vũ khúc – Kim tinh.
Chấn mệnh tỷ hòa với Tốn hướng (Mộc – Mộc). Tốn hướng bị sao Phúc đức khắc (Kim khắc Mộc). Tuy được hưởng những điều tốt của sao Vũ Khúc: Gia tài hưng vượng, phú quý song toàn, con cháu đông đúc đề huề, đại thọ, vợ hiền con hiếu, gia đạo thuần phong nhưng càng về sao thì càng suy bại dần vì vậy không nên ở hướng này.
* Vị cửa: Cửa chính nên đặt ở cung Tốn để được Vượng tài hoặc cung Tỵ để được Phúc đức. Ứng nghiệm vào các năm tháng Tỵ – Dậu – Sửu.
b) Công trình phụ:
* Nhà bếp: Nhà bếp đặt ở phương Càn – Ngũ quỷ thì tránh được tai họa không lo trộm cướp, không bệnh hoạn, của nhà thịnh vượng, súc vật gia tăng.
Nhà bếp đặt ở phương Đoài – tuyệt mệnh thì sống lâu không bệnh tật, của nhiều, không bị kiện tụng, đông con, không bị tai nạn.
Hướng bếp: Tốn – Ly – Khảm.
* Cổng: Đặt ở hướng Tốn – Chấn – Ly.
* Nhà vệ sinh: Đặt ở phương Càn cung Tuất.
Đặt ở phương Đoài cung Canh – Tân.
c) Tránh Bát sát – Hùynh tuyền.
– Cửa phụ không đặt vào cung Dậu, không khởi công xây dựng vào ngày tháng Dậu.
– Cửa chính, cửa phụ… không đặt ở Ất Sơn hoặc Bính Sơn.

3/ Người mệnh Chấn ở nhà hướng Khảm – Bắc
a) Hướng nhà – vị cửa:
Hướng này là hướng Thiên y thuộc sao Cự môn – thổ tinh.
Chấn mệnh được hướng Khảm sinh trợ (Thủy sinh Mộc) nên ban đầu thì hưng vượng. Khảm hướng bị sao Thiên y khắc (thổ khắc Thủy) cho nên biết cát thành hung: Gia tài suy bại, bệnh tật.
Dương tinh khắc dương hướng cho nên hại cho nam giới mà trực tiếp hại cho trung nam.
* Vị cửa: Cửa chính đặt ở cung Tý để được Thân hôn hoặc đặt vào cung Quý để được Hoan lạc. Ứng nghiệm vào các năm tháng Thân – Tý – Thìn.
b) Công trình phụ:
* Nhà bếp: Nhà bếp đặt ở phương Ly -Sinh khí thì lâm quỷ thai, lạc thai khó sinh đẻ, con cái không thông minh, không được tài lộc, không được người trợ giúp.
Nhà bếp đặt ở phương Tón – Phúc đức thì không thọ, vợ chồng không hợp, bị gièm pha, ruộng vườn thất thu, gia súc bệnh hoạn.
Nhà bếp đặt ở phương Khôn – Họa hại thì không lo thất tài, không bệnh tật, không bị thị phi kiện cáo.
Hướng bếp nên đặt ở Ly – Khảm – Chấn.
* Cổng: Đặt ở Khảm hoặc Chấn.
* Nhà vệ sinh: Đặt ở Khôn, cung Mùi.
Đặt ở Đoài, cung Canh – Tân.
c) Tránh Bát sát – Hùynh tuyền
– Cửa phụ không đặt ở cung Thìn, không khởi công xây dựng vào các tháng ngày Thìn.
– Cửa chính, cửa phụ, đường ra vào, giếng nước không đặt ở Cấn sơn và Càn sơn.

4/ Người mệnh Chấn ở nhà hướng Chấn – Đông.
a) Hướng nhà – vị cửa:
Hướng này là hướng Phục vị thuộc sao Phụ bật – Thủy tinh.
Chấn mệnh tỷ hòa với Chấn hướng (Mộc – Mộc). Chấn hướng được sao Phụ bật sinh trợ (Thủy sinh Mộc): Gia sản tăng tiến, có chức có quyền, con cháu thông minh. Âm thủy sinh dương Mộc nên có lợi cho nam mà trực tiếp là trưởng nam.
* Vị cửa: Cửa chính nên mở ở cung Mão để được Thân hôn hoặc cung Ất để được hoan lạc. Ứng nghiệm vào các năm tháng Thân – Tý – Thìn.
b) Công trình phụ:
* Nhà bếp: Nhà bếp đặt ở ph
ương Càn – Ngũ quỷ thì tránh được tai họa, không lo trộm cướp, không bệnh hoạn, của nhà thịnh vượng, súc vật gia tăng.
Nhà bếp đặt ở phương Khôn– Họa hại thì không lo thất tài, không bệnh tật, không bị thị phi kiện cáo.
Nhà bếp đặt ở phương Đoài – Tuyệt mệnh thì sống lâu, không bệnh tật, của nhiều, không bị kiện tụng, đông con, không bị tai nạn.
Hướng bếp đặt ở Ly – Khảm – Chấn.
* Cổng: Đặt ở hướng Chấn – Tốn – Ly – Khảm.
* Nhà vệ sinh: Đặt ở hướng Đoài cung Canh – Tân.
Đặt ở hướng Khôn cung Mùi.
Đặt ở hướng Càn cung Tuất.
c) Tránh Bát sát – Huỳnh tuyền
– Cửa phụ không đặt ở cung Thân, không khởi công xây dựng vào các ngày tháng Thân.
– Cửa chính, cửa phụ, đường ra vào, giếng nước không đặt ở Cấn sơn và Tốn sơn.
Căn cứ thực tế, miếng đất này chỉ có thể lựa chọn cửa vào một trong ba hướng thuộc Đông Tứ Trạch là Chấn – Đông, Tốn – Đông Nam, Ly – Nam.

B/ Nhận xét :

1/ Trong bốn hướng trên, chỉ có hai hướng Chấn – Đông và Ly – Nam là dùng được. Còn hướng Tốn – Đông Nam không nên dùng, hướng Khảm – Bắc càng không nên dùng.
2/ Nếu lựa chọn theo ý của gia chủ, thì nhà lại không chính hướng Nam, mặc dù cửa chính vẫn đón được hướng Sinh khí nhưng bàn thờ lại nằm vào Phương Càn là phương bất lợi cho việc tụ khí về nhà.
3/ Gia chủ có lợi thế là đất rất rộng , vì vậy có thể xoay nhà để chọn phương án tối ưu.

C/ Lựa chọn phương án

1/ Nhà hướng chính Nam

Hướng này là hướng Sinh khí thuộc sao Tham lang – Mộc tinh.
Chấn mệnh sinh Ly hướng là tốt (Mộc sinh Hỏa). Sao Tham lang là sao tốt lại sinh phù cho hướng LY (Mộc sinh Hỏa) cho nên Tham lang đắc vị: Gia tài hưng vượng, thịnh nhân khẩu, phúc lộc dồi dào, vinh hoa phú quý, trai hiếu thảo, gái đoan trang, có chức có quyền, con cháu thông minh, an khang thịnh vượng. Lợi cho trưởng nam, trung nữ.

* Vị cửa: Cửa chính được đặt ở cung Ngọ để được Thân hôn
* Bàn thờ đặt hướng Ly là hướng tốt, nằm ở Phương Bắc cũng là phương tốt với gia chủ.
Ứng nghiệm vào các năm tháng Hợi – Mão – Mùi.
Đối với công trình phụ:
Nhà bếp đặt ở phương Càn – Ngũ quỷ thì tránh được tai họa, không lo trộm cướp, không bệnh hoạn, của nhà thịnh vượng, súc vật gia tăng.
Hướng bếp đã chọn là hướng Ly
* Cổng: Có thể đặt ở Ly – Chấn – Tốn.
* Nhà vệ sinh: Đặt ở phương Càn và phương Cấn thì có lợi đối với gia chủ.
c) Tránh Bát sát – Hùynh tuyền.
– Không có cửa phụ nào đặt ở cung Hợi.
– Không có cửa chính, cửa phụ nào đặt vào Khôn sơn hoặc Tốn Sơn.

2/ Nhà hướng chính Đông

Hướng này là hướng Phục vị thuộc sao Phụ bật – Thủy tinh.
Chấn mệnh tỷ hòa với Chấn hướng (Mộc – Mộc). Chấn hướng được sao Phụ bật sinh trợ (Thủy sinh Mộc): Gia sản tăng tiến, có chức có quyền, con cháu thông minh. Âm thủy sinh dương Mộc nên có lợi cho nam mà trực tiếp là trưởng nam.
* Vị cửa: Cửa chính nên mở ở cung Mão để được Thân hôn hoặc cung Ất để được hoan lạc. Ứng nghiệm vào các năm tháng Thân – Tý – Thìn.
* Bàn thờ có hướng Chấn là hướng tốt, nhưng nằm ở phương Đoài là phương không tốt
b) Công trình phụ:
Nhà bếp đặt ở phương Khôn– Họa hại thì không lo thất tài, không bệnh tật, không bị thị phi kiện cáo.
Hướng bếp đặt ở – Chấn.
* Cổng: Đặt ở hướng Chấn .
* Nhà vệ sinh: Đặt ở Khôn và Càn thì tốt cho gia chủ
c) Tránh Bát sát – Hùynh tuyền
– Không có cửa phụ nào đặt ở cung Thân.
– Cửa chính, cửa phụ, đường ra vào, giếng nước không có cái nào đặt ở Cấn sơn và Tốn sơn.

III. KẾT LUẬN:
1/ Hướng chính Nam (Ly) là hướng tốt nhất đối với người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961.
2/ Hướng chính Đông (Chấn) là lựa chọn thứ hai, nếu không chọn được hướng Nam.

By admin

Dark mode