No Widgets found in the Sidebar
Tên đem lại may mắn cho người tuổi Thân

Trước khi đặt tên cho con tuổi Mùi, các bạn cần tham khảo thêm thông tin về
Tam hợp, Bản mệnh trong tử vi tướng số hoặc nếu kỹ lưỡng hơn thì có thể xem về Tứ Trụ  nếu bé khi ra đời
mới đặt tên. Có rất nhiều thông tin bổ ích có thể giúp cho các bậc cha mẹ chọn được
tên hay cho bé.

Tên may mắn cho người tuổi Thân

Thân tam hợp với Tý, Thìn. Nếu tên của người tuổi Thân có các chữ
trong tam hợp đó thì họ sẽ được sự trợ giúp rất lớn và có vận mệnh tốt
đẹp. Mặt khác, Thân thuộc hành Kim, Thủy tương sinh Kim nên những chữ
thuộc bộ Thủy cũng rất tốt cho vận mệnh của người tuổi Thân.

Theo đó, các bạn có thể chọn những cái tên như: Tồn, Khổng, Tự, Tôn, Nông, Học,
Hiếu, Thìn, Chân, Thần, Giá, Lệ, Khánh, Lân, Tuyền, Cầu, Băng,
Giang, Hồ, Hồng, Tân, Hải, Nguyên…

 Xem cung sao giai han để nắm được bạn sẽ gặp hạn gì trong năm nay và giải hạn như thế nào !

Rừng cây chính là nơi sinh sống của khỉ nên những chữ thuộc bộ Mộc rất
thích hợp cho những người tuổi Thân như: Đông, Bản, Tài, Đỗ, Tùng, Cách, Lâm,
Liễu, Đào, Dương Lương… Thân thuộc hành Kim, Kim khắc Mộc
nên bạn cẩn thận khi dùng những cái tên trên.

Những chữ thuộc bộ Khẩu, Miên, Mịch gợi liên tưởng đến nghĩa “cái
hang của khỉ” sẽ giúp người tuổi Thân có cuộc sống nhàn nhã, bình an. Đó
là những tên như: Đài, Trung, Sử, Tư, Đồng, Hướng, Quân, Trình, Thiện,
Hòa, Gia, Đường, An, Thủ, Tông, Quan, Thất, Dung, Nghi, Ninh, Hoành,
Bảo, Hựu, Thực, Khoan…

Người tuổi Thân thích hợp với những tên thuộc bộ Nhân hoặc bộ Ngôn
bởi khỉ rất thích bắt chước động tác của người và có quan hệ gần gũi với
loài người. Những tên gọi thuộc các bộ đó gồm: Nhân, Giới, Kim, Đại,
Nhiệm, Trọng, Tín, Hà, Bảo, Hưu, Nghi, Huấn, Từ, Ngữ, Thành, Mưu, Nghị,
Cảnh…

Khỉ rất thích xưng vương nhưng để trở thành Hầu vương và có được uy
phong thì chúng phải trả giá rất đắt. Do vậy, những chữ thuộc bộ vương
như: Ngọc, Cửu, Linh, San, Trân, Cầu, Cầm, Lâm, Dao, Anh… khá phù hợp
với người tuổi Thân. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng khi sử dụng những tên
đó.

Dùng những cái tên thuộc bộ Mịch, Sam, Thị, Cân, Y để biểu thị sự linh
hoạt và vẻ đẹp đẽ của chúng như: Chương, Hình, Ngạn, Ảnh, Bân, Lệ, Hi, Đồng,
Thường, Tịch, Phàm, Thị, Sư, Ước, Hồng, Hệ, Tố, Kinh, Duyên… sẽ
giúp cho người tuổi Thân có được vẻ phú quý, anh tuấn song toàn.

Xem xong dat dau nam để chọn được tuổi hợp với bạn đầu năm mới nhằm thu về nhiều tài lộc !

Khi đặt tên cho con tuổi Thân, bạn có thể tham khảo thêm các thông tin
về Bản mệnh, Tam hợp hoặc nếu kỹ lưỡng có thể xem Tứ Trụ, (nếu bé đã ra
đời mới đặt tên). Có nhiều thông tin hữu ích có thể giúp cho cha mẹ
chọn tên hay cho bé.

By admin

Dark mode