No Widgets found in the Sidebar
Ngũ HànhNgũ Hành

Khi trải thảm lau chân ở ngoài cửa, cần phải chú ý tương sinh tương khắc của màu sắc, bởi vì màu sắc cũng có thể ảnh hưởng đến lành dữ của ngôi nhà. Cuộc sống hiện đại tấp nập xô bồ, từ bên ngoài trở về nhà chắc chắn giày sẽ dính đầy bụi đất. Vì thế, rất nhiều người trải l tấm thảm ở ngoài cửa để khách trước khi nào nhà lau qua đế giày. Tránh không mang theo quá nhiều vật bẩn, ô uế vào nhà.


Trong phong thủy học, tấm thảm lau chân này cũng có sức ảnh hưởng nhất định, vì vậy khi trải thảm cần phải lưu ý 1 chút. Còn về ảnh hưởng cụ thể của nó như thế nào, đầu tiên hãy tìm hiểu về nguyên lý tương sinh tương khắc của Ngũ hành.
Tương sinh Ngũ hành chia làm 5 loại: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.
Tương khắc Ngũ hành cũng có 5 loại: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.


Sự kết hợp năng lượng trong vũ trụ thiên biến vạn hóa. Người xưa đã khái quát những biến hóa khác nhau thành căn bản của mọi sự biến hóa bằng Ngũ hành tương sinh tương khắc.

Lý luận của Ngũ hành tương sinh: trong học lý của tương sinh Ngũ hành, nguyên nhân của Kim có thể sinh Thủy 1à: kim thuộc bị nấu chảy biến thành chất lỏng. Trong Ngũ hành thì chất lỏng (dịch thể) thuộc Thủy. Vì thế có thuyết Kim sinh Thủy. Còn Thủy có thể sinh Mộc là do cây cối cần phải dựa vào nước để duy trì sự sống, nên có thuyết Thủy sinh Mộc. Mộc có thể sinh Hỏa: trước đây để có lửa nấu nướng, người ta thường đốt củi, mà củi chính là từ cây cối mà ra, vì thế Mộc sinh Hỏa. Hỏa sinh Thổ: lửa làm cháy mọi vật và sau đó biến thành than bụi, khi rơi xuống đất sẽ làm đất dày lên, nên nói rằng Hỏa sinh Thổ. Nguyên nhân Thổ sinh Kim thì càng dễ thấy, kim loại đều được tôi luyện, tạo ra trong lòng đất.

Nguyên lý của tương khắc: Kim khắc Mộc: ai cũng biết dao, rìu có thể chặt cây, chẳng cần giải thích thêm. Mộc khắc Thổ: rễ cây không ngừng vươn dài, cắm sâu vào trong lòng đất nên Mộc có thể khắc Thổ. Thổ khắc Thủy: đất nhiều có thể đắp thành đập ngăn dòng nước nên Thổ có thể khắc Thủy. Thủy khắc Hỏa: bởi vì Thủy có thể dập tắt Hỏa. Hỏa khắc Kim: lửa có thể làm cho kim loại nóng chảy.

Trong phong thủy bát quái, cửa chính là bộ phận quan trọng nhất. Trương Tông Đạo có nói: “Cửa chính chính là miệng khí: Miệng khí giống như miệng của con người, miệng của con người mà đúng đắn thì hô hấp, ăn uống được thuận tiện, cửa nhà mà đúng đắn thì thuận lợi cho việc nạp đường khí, người vật ra vào”.
Người xưa đều ví nhà cửa như là miệng của con người, cửa là miệng của ngôi nhà. Khí mà cửa hấp thụ và màu sắc của phương vị ấy đều có ảnh hưởng nhất định bởi các đồ vật đặt tại đó, nên bố trí ở cửa là quan trọng nhất bởi vì nó là đầu mối quan trọng của cả ngôi nhà.
8 phương vị: Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc đều thuộc Ngũ hành khác nhau:
Phương vị thuộc Mộc: Đông, Đông Nam.
Phương vị thuộc Hỏa: Nam.
Phương vị thuộc Thổ: Tây Nam, Đông Bắc.
Phương vị thuộc Kim: Tây, Tây Bắc.
Phương vị thuộc Thủy: Bắc
Sau đây sẽ trình bày về Hỷ và Kị của màu sắc thảm lau chân của 8 phương vị của cửa:
Cửa phía Đông
(Chấn phương): phương Đông thuộc Mộc, Thủy đến là tương sinh, Mộc đến là tương trợ, Kim đến là tương khắc, Hỏa đến sẽ tiêu hao, Thổ không có ảnh hưởng gì, gọi là trung đẳng. Màu sắc của thảm:
Tốt:
    Mộc – màu xanh da trời, xanh lá cây;
Thủy – màu đen, màu lam.
Kị:
      Kim – màu vàng kim, màu trắng;
Hỏa – màu đỏ, tím, da cam.
Trung tính: Thổ – màu bạc.
Cửa phía Đông Nam
(phương Tốn): phương Đông Nam cũng thuộc Mộc, Thủy đến tương sinh, Mộc tương trợ, Kim tương khắc, Hỏa đến làm hao tiết, Thổ ảnh hưởng không nhiều, liệt vào trung đẳng. Màu của thảm:
Tốt:
    Mộc – màu xanh da trời, xanh lá cây;
Thủy: màu đen, màu nước biển.
Kị:
      Kim – màu vàng kim, màu trắng;
Hỏa – màu đỏ, màu tím, da cam.
Trung tính: Thổ – màu vàng.
Cửa phía Nam
(phương Ly): phương Nam thuộc Hỏa, Mộc đến tương sinh, Hỏa đến tương trợ, Thủy đến tương khắc, Thổ làm tiêu hao, Kim ảnh hưởng không lớn, liệt vào trung đẳng. Màu của thảm:
Tốt:
    Mộc – màu xanh đa trời, xanh lá cây;
Hỏa – màu đỏ, tím, da cam.
Kị:
      Thủy- đen, lam Thổ-vàng.
Trung tính: Kim – màu vàng kim, màu tương.
Cửa phía Tây Nam
(phương Khôn): phương Tây Nam thuộc Thổ, Hỏa đến tương sinh, Thổ đến tương trợ, Mộc đến tương khắc, Kim làm tiêu hao, Thủy ảnh hưởng không lớn, liệt vào trung đẳng. Màu sắc của thảm:
Tốt:
    Hỏa – màu đỏ, màu tím, màu da cam;
Thổ – màu vàng.
Kị:
      Mộc – màu xanh da trời, lục; Kim – màu vàng kim, màu trắng.
Trung tính: Thủy – màu đen, màu xanh nước biển.
Cửa phía Nam
(phương Đoài): phương Nam thuộc Kim, Thổ đến tương sinh, Kim đến tương trợ, Hỏa đến tương khắc, Thủy là hao tiết, Mộc ảnh hưởng không lớn, là trung tính. Màu của thảm:
Tốt:    
Thổ – màu vàng;
Kim – màu vàng kim, màu trắng.
Kị:
      Hỏa – màu đỏ, tím, da cam;
Thủy – màu đen, lam.
Trung tính: Mộc – màu xanh da trời, xanh lá cây.
Cửa phía Tây Bắc
(phương Càn): phương Tây Bắc cũng thuộc Kim, Thổ đến tương sinh, Kim đến tương trợ, Hỏa đến tương khắc, Thủy là hao tiết, Mộc ảnh hưởng không lớn, là trung tính. Màu của thảm:
Tốt:
    Thổ – màu vàng;
Kim – màu vàng kim, màu trắng
Kị:
      Hỏa – màu đỏ, tím, da cam;
Thủy – màu đen, lam.
Trung tính: Mộc – màu xanh da trời, xanh lá cây.
Cửa phương Bắc
(phương Khảm): phương Bắc thuộc Thủy, Kim đến tương sinh, Thủy đến tương trợ, Thổ đến tương khắc, Mộc là hao tiết, ảnh hưởng của Hỏa không lớn, là trung tính. Màu của thảm:
Tốt:
    Kim – màu vàng kim, màu trắng;
Thủy – màu đen, lam.
Kị:
      Thổ – màu vàng;
Mộc – màu xanh đa trời, xanh lá cây.
Trung tính: Hỏa – màu đỏ, tím, da cam.
Cửa phía Đông Bắc
(phương Cấu): phương Đông Bắc thuộc Thổ, Hỏa đến tương sinh, Thổ đến tương trợ, Mộc đến tương khắc, Kim làm tiêu hao, Thủy ảnh hưởng không lớn, liệt vào trung đẳng.  Màu sắc của thảm:
Tốt:
    Hỏa – màu đỏ, màu tím, màu da cam; Thổ- màu vàng.
Kị:
       Mộc – màu xanh da trời, xanh lá cây; Kim – màu vàng kim, màu trắng.
Trung tính: Thủy – màu đen, màu lam.

Năm Tân Mùi, tác giả có đi xem  phong thủy cho 1 ngôi nhà, ông Lưu chủ nhà tuổi Mùi, năm nay lại cũng là năm Mùi. Cứ khi nào tuổi của mình trùng với con giáp của năm đó gọi là phạm Thái tuế, năm đó vận, khí trùng lặp, sức khỏe sẽ gặp vấn đề. Năm nay ông Lưu chính là phạm Thái tuế.
Nhà ông Lưu mở cửa Bắc, cửa chính sơn màu vàng, thảm lau chân cũng lại là màu vàng, tác giả thử kiểm chứng: “Ông Lưu, ông chuyển vào ở ngôi nhà này được bao lâu rồi?”. “Năm ngoái mới chuyển đến”. “Vậy thì từ khi ông chuyển đến, vận khí bắt đầu xấu đi. Năm nay sức khỏe lại có vấn đề” Ông Lưu không cần suy nghĩ đáp ngay: “Đúng thế. Có phải nhà tôi phạm phải vấn đề phong thủy gì không? Ông làm cách nào mà phán đoán chính xác như vậy?”. Tác giả liền giải thích: “Nhà ông mở cửa phía Bắc, phương Bắc là quẻ Khảm thuộc Thủy, màu vàng là màu của Thổ, Thổ có thể khắc chế Thủy nên là đại hung. Ông hãy đổi màu cửa thành xanh lam nhạt, thảm nên đổi dùng màu lam hoặc màu đen”. Tác giả nghĩ 1 lúc rồi lại nói tiếp: “Màu sắc của phương vị cửa chính không phù hợp là 1 cái hung. Năm nay cửa Bắc lại chính là Ngũ hoàng bay đến là cái hung thứ 2. Nên treo 1 cái chuông gió bằng đồng thì có thể biến hung thành cát”.
Ông Lưu liền làm theo lời của tác giả, kỳ lạ là trong vòng 1 ngày hôm treo chuông gió và đổi thảm, ông Lưu đột nhiên bị sốt, liền gọi điện cho tác giả.  Tác giả giải thích với ông ta rằng điều này không phải sợ, chỉ khoảng 2 ngày sau, sức khỏe sẽ hồi phục bình thường. Còn những ngày tháng sau sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, mà vận khí lại sẽ tốt hơn.
Ông Lưu nghe lời tác giả, quả nhiên chỉ ốm đến ngày thứ 3 thì sức khỏe đã khôi phục lại bình thường, cứ như chưa bị ốm, so với ngày hôm qua thì như là 2 người khác nhau. Cho đến khi tác giả cầm bút viết sách này thì vận khí của ông ta ngày càng tốt, không xảy ra vấn đề gì lớn nữa.
Tình hình như ông Lưu rất ít gặp. Trong đó cũng có thể xảy ra các vấn đề như vị trí trải thảm ở ngoài cửa hoặc màu sắc cửa chính không phù hợp, sẽ gây ốm đau, bệnh tật. Khi sử dụng các dụng phẩm phong thủy cùng giống như là uống thuốc, ban đầu sẽ gây phản ứng, xảy ra 1 số những chuyện này cũng ít gặp thôi. Trẻ nhỏ có thể bị sốt, bị ốm chút ít nhưng rất nhiều người vẫn như bình thường. Vì thế, khi mới bày các đụng phẩm phong thủy mà gặp phải vấn đề nho nhỏ thì không cần phải lo sợ.

By admin

Dark mode