No Widgets found in the Sidebar
Nam 2015 tuổi Đinh Tỵ có nên xây nhà

Phân tích các yếu tố Kim Lâu, Tam Tai, Hoang Ốc:

Trước hết muốn chọn thời điểm xây nhà nam 2015 thì bạn cần dựa vào tu vi để xem tu vi , xem sự tốt xấu, xung hợp để chọn được thời điểm xây nhà mong muốn.

Tam tai: Gia chủ tuổi Đinh Tỵ, cần tránh các năm tam tai như:  Tý, Hợi, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là nam 2015 tức năm Ất Mùi, như vậy xác định được không phạm tam tai.

Kim lâu: Nam 2015, Gia chủ 39 tuổi (tuổi âm), năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm kim lâu vì phạm vào Kim lâu thê.

Hoang ốc: Nam 2015, Gia chủ 39 tuổi (tuổi âm), năm đó tiến hành xây nhà thì sẽ phạm hoang ốc.

Cả ba yếu tố trên đều không phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Hoàng Ốc, Kim Lâu thì có thể chấp nhận được. Phạm vào Hoàng Ốc hoặc Kim Lâu thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên tiến hành thủ tục mượn tuổi hoặc đợi năm khác.

Như tuổi trên năm xây nhà là nam 2015, tức năm Ất MùiKhông thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã phạm kim lâu hoặc hoang ốc. Nên đẩy lùi việc xây dựng đến năm 2016 (không phạm cả Hoang Ốc và Kim Lâu ). Năm tốt nhất không phạm vào Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu là 2082, 2080, 2073, 2071,  2070,  2064, 2062, 2061, 2053, 2052, 2046, 2044, 2037, 2035, 2034, 2028, 2025, 2016.

Nếu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, có thể tiến hành mượn tuổi những người nam giới sinh năm 1910,  1912,  1913,  1919,  1921,  1922,  1928,  1930,  1931,  1937,  1939,  1940,  1946,  1948,  1949,  1955,  1957,  1958,  1964,  1967,  1973,  1976,  1982,  1985,  1991,  1994,  1996 (không phạm cả Hoang Ốc và Kim Lâu). Nên chọn người đứng tuổi, con cháu đông, thọ, phúc lộc dồi dào. Cần nhớ, việc mượn tuổi để xây nhà là biện pháp nghiêng nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt hay xấu sẽ vẫn xảy ra với gia chủ chứ không phải vì mượn tuổi mà chuyển sang cho người kia.

By admin

Dark mode