No Widgets found in the Sidebar

Người ta thẩm định đất tốt, có rất nhiều cách, từ đo hướng lập độ, bài bàn Phi Tinh, xem mầu đất, nếm vị nước, quan sát hình thế….Nhưng có một chiêu rất đơn giản, nhưng lại là bí quyết Bất Tuyên (Không được nói) của các Phong Thủy Sư. Đó là Kê Đản Trạch Địa Pháp, tức dùng trứng gà để thẩm định xem đất đó Sinh Khí tốt hay không…


Vào ngày Tam Phục Nhật, ở tại đất đó, đào một cái hố nhỏ, đường kính độ 40 cm, sâu độ 60 – 70 cm dưới đáy bằng phẳng, bỏ xuống đó 7 quả trứng gà tươi mới, che đậy lại để sau 10 ngày tới lấy trứng lên kiểm tra, nếu đã hư thối là đất không có sinh khí tốt…Ngược lại nếu tươi mới như trước tức đất có Sinh Khí.


Cụ Thể Về Tam Phục Nhật
Trong tryền thống lấy ngày Tam Phục Nhật là do Tiết Khí phối hợp với Can Chi của ngày mà quyết định, mà Tam Phục Nhật là sau ngày Hạ Chí lấy ngày Canh Thứ 3, Canh Thứ 4 và sau Lập Thu Ngày Canh Thứ Nhất. Theo các sách cổ thì đó là ba ngày nóng nhất của một năm, cũng tức gọi là Sơ Phục, Trung Phục, Mạt Phục, những ngày này có thể dùng để uống thuốc trị bệnh cũng rất tốt.

By admin

Dark mode