No Widgets found in the Sidebar

–Nạp khí cổng cửa
–Lấy sinh vượng bỏ suy tử
–Cách vượng sơn vượng hướng
–Cách thượng sơn hạ thuỷ
–Thu sơn xuất sát

1.Nạp khí cổng cửa

Khí nạp vào ở cổng cửa chia làm hai loại cát hung chủ quản vấn đề hoạ phúc của cả một gia trạch. Cổng cửa quan trọng bởi lẽ nó quyết định đầu vào của khí, giống như sự hít thở hô hấp rất quan trọng của con người thông qua mũi miệng.

Phương pháp xem xét phải lấy phi tinh Huyền Không làm cơ bản cốt yếu, lấy khí sinh vượng của đương vận. Ví dụ như vận 8 sao Bát Bạch vượng tinh, lấy khí của sao Bát Bạch hoặc Cửu Tử, Nhất Bạch thì khí được sinh vượng. Tránh khí suy tử, khí Ngũ Hoàng, Bệnh Phù Nhị Hắc tối độc.

Kết hợp phi tinh Huyền Không với Bát Trạch làm yếu tố bổ trợ. Cổng cửa ở phương vị cát lành, tránh phương xấu như Tuyệt Mệnh, Ngũ Quỷ, Hoạ Hại. Nếu kết hợp một yếu tố xấu với một yếu tố tốt thì có thể bổ trợ tránh được phần nào hung hoạ. “Bảo chiếu kinh” nói :thiên cơ diệu quyết bổn bất đồng, bát quái chích hữu nhất quái thông, kiền khôn cấn tốn triền hà vị, ất tân đinh quý lạc hà cung, giáp canh nhâm bính lai hà địa, tinh thần lưu chuyển yếu tương phùng, mạc bả thiên cương xưng diệu quyết, thác tương bát quái tác tiên tông.

Cổng cửa ví như xương sống, đường đi ví như gân cốt, nếu xương tốt nhưng gân cốt không tốt thì không thể đem lại sự tốt lành cho ngôi nhà. Đường đi dẫn khí phải tính toán sao cho việc dẫn khí đảm bảo tối đa hiệu quả, tránh những xung sát như cách xuyên tâm sát, liêm đao sát, thiên trảm sát. Xét cổng cửa, đường đi theo cửu cung bát quái, lấy phương suy vượng, tránh phương suy tử, lấy việc bài trí Phong Thuỷ xem như việc dưỡng sinh cho một cơ thể khoẻ mạnh.

2.Lấy sinh vượng bỏ suy tử
Theo phương pháp luận của Huyền Không thì cần nhất là vận tinh và phi tinh được sinh vượng tức là mang lại phúc. Khi vận tinh, phi tinh ở vào thế suy tử thì sẽ mang lại tai hoạ. Huyền Không không phân biệt các sao tốt xấu mà chỉ cần sự sinh vượng của sao, nếu một sao tốt nhưng ở thế suy tử cũng sẽ mang lại điều xấu. Ví dụ ở vận 8 thì các sao Bát Bach, Cửu Tử, Nhất Bạch là sao tốt, nếu gặp các sao này chiếu đến minh đường, cửa chính, cửa phụ sẽ rất tốt. Ngược lại nếu các sao suy tử như Nhị Hắc, Tam Bích, Ngũ Hoàng chiếu đến kết hợp với những cấm kỵ khác sẽ mang lại tai hoạ.

Trong một tinh bàn thì bao giờ cũng có những cung có vượng tinh chiếu và những cung có hung tinh chiếu. Các cung có vượng tinh chiếu nên nằm ở sơn hay hướng, nơi có cửa chính cửa phụ, những bộ phận quan trọng của căn nhà như phòng khách, phòng ngủ. Những cung có nhiều hung tinh chiếu nên nằm ở những phương vị tĩnh như vườn cây, nhà vệ sinh, nhà kho, nhà để xe…

3.Cách vượng sơn vượng hướng

Thuật Huyền Không luôn lấy vượng sơn vượng hướng làm cách cục cơ bản, tối kỵ thượng sơn hạ thuỷ. Phi tinh nếu phi thuận thì ứng với cách vượng sơn vượng hướng tức là vượng tinh xuất hiện ở phương toạ và xuất hiện ở hướng. Ngược lại nếu vượng tinh phi nghịch thì ứng với cách thượng sơn hạ thuỷ. Cách vượng sơn vượng hướng là tốt với điều kiện nhà cửa cần được cách toạ thật triều hư, tức là tựa vào sơn hướng thuỷ, phía sau có núi cao che chắn, phía trước minh đường rộng thoáng hoặc có sông, hồ, thuỷ tụ. Cách toạ thật triều hư ứng với cách vượng sơn vượng hướng bởi vượng tinh ở sơn cần có sơn để vượng đinh, vượng tinh ở hướng cần có thuỷ để vượng tài.

4.Cách thượng sơn hạ thuỷ

Đối với cách thượng sơn hạ thuỷ nói chung là xấu vì sơn tinh toạ ở hướng và hướng tinh toạ ở sơn, để sử dụng cần có cách toạ không triều mãn, tức là phía sau huyệt cần rộng thoáng có thuỷ, phía trước có sơn tinh án ngữ. Đối với cách toạ thật triều hư, thiên khí được nạp vào ở hướng nên cần có minh đường rộng thoáng có thuỷ đón lấy dương khí, địa khí nạp vào phía sau, cần có sơn tinh thu nạp âm khí. Ngược với cách này, cách toạ không triều mãn lấy thiên khí phía sau và nhận địa khí phía trước huyệt.

Phải quán xét sự lưu chuyển của khí, phối hợp để luận cho huyệt và dương trạch, lý khí cần đồng nhất, thu được khí tốt từng vận và tụ khí ở huyệt.

5.Thu sơn xuất sát

Huyền Không lấy lý khí tức là tinh bàn để xét sự phù hợp của loan đầu tức là địa hình xung quanh cuộc đất cần khảo sát. Phép tắc quan trọng của Huyền Không là xét sự sinh vượng của Phi Tinh để luận về núi non, sông hồ có hợp cách hay không gọi là phép thu sơn xuất sát. Nếu sông, núi bao xung quanh nằm hợp cách thì sơn khí và thuỷ khí của nó sẽ ảnh hưởng tốt, ngược lại sẽ có ảnh hưởng xấu đến gia vận.

Nguyên tắc xét đoán là nếu Hướng tinh vượng thì cần thuỷ, nếu hướng tinh suy thì cấm kỵ có thuỷ. Ngược lại với hướng tinh, sơn tinh vượng thì cần sơn và sơn tinh suy khí nếu có sơn là tối độc. Sơn tinh suy nếu có thuỷ sẽ có thể hoá giải được hung sát, Hướng tinh suy nếu có sơn cũng hoá giải được. Nếu sơn tinh và hướng tinh cùng vượng thì phương ấy cần có cả sơn cả thuỷ.

Ví dụ : Sơn Ngọ hướng Tí vận 8 lập chính hướng, tinh bàn như sau :

473 838 651

562 384 116

927 749 295

Phương Ly – Nam cả 2 sơn tinh và hướng tinh Bát Bạch đều vượng nên cần có cả sơn cả thuỷ để vượng đinh, vượng tài. Phương Khảm – Bắc cần có thuỷ, tối kỵ sơn vì sơn tinh Thất Xích thoái khí. Nếu có thuỷ sẽ rất vượng tài do hướng tinh Cửu Tử vượng khí ‘nhưng cách cục này lại ít dùng nên cẩn thận Thủy khắc Hỏa”.

By admin

Dark mode