No Widgets found in the Sidebar

 Chọn tranh cho người tuổi Thân trong phong thủy

Tuổi Thân gồm các tuổi sinh vào các năm: 1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004

Tranh tùng hạc diên niên

Tuổi Thân khi muốn chọn tranh phong thuy để mang lại may mắn, thì nên chọn một trong các loại tranh sau:

a – Trong nhà nếu có người già, tranh tùng hạc, treo tranh đàn dơi, trúc, hoa điểu, …

Tranh đàn dơi

b – Người già bình an, ngũ phúc đều vượng (phúc,
lộc, thọ, khang, ninh), thiên quan tứ phúc. Trong phong thuy treo tranh dơi là tốt nhất, nếu không thì treo tùng
hạc diên niên, hoặc tùng đón khách; quan hệ công
việc, buôn bán, tăng khả năng giao tế, sản xuất kinh doanh đều tốt.

 Tranh thiên quan tứ phúc

Mời các bạn xem tử vi trong nam để biết cụ thể trong năm  này ra sao

c – Treo phía bắc theo hướng nhà, ở gian chính, hướng tây bắc, tây nam, hoặc phía đông bắc, treo cao ở vị trí hoành phi là tốt nhất.

By admin

Dark mode