No Widgets found in the Sidebar

Ối giờ !!!!!!
Tạm nghỉ phong thủy đã cho nó ngấm ,chứ đọc mãi mỏi cả cái mắt rồi .
Giờ mình nghiên cứu Lạc Việt Độn Toán cái đã ,phải công nhận là sư phụ thiensu siêu phàm ,cái gì cũng biết : Từ tử vi ,phong thủy đến ….. bói toán mà điển hình là Lạc Việt Độn Toán . Nhiều lúc mình tự hỏi phải chăng ” Ông trời cử thiensu ” xuống để làm những việc này ? Nếu không sao lại kỳ lạ vậy ?
Nhưng mà thôi kệ đã ,học để biết được tương lai của mình đã vậy :
Bài một :
Oai !!!!
Xếp lại gọi rồi ,lại bay ra miền bắc chăng ? Thôi ,thân con lừa thì đành vậy !

By admin

Dark mode