No Widgets found in the Sidebar

May thay lại tìm thấy nhiều bài viết  của sư phụ thiensu trên trang thế giới vô hình ,thật có duyên & Khách quan vì các bài này lại là chuỗi nối liền với bài về vụ trấn yểm cho ngôi mộ 9 đời của hậu duệ nhà Mạc ở nghĩa trang Gò Dưa tỉnh Bình Dương năm xưa .Mà quan trọng là sư phụ viết từ thời trước nên lúc ấy chưa ức thày dienba.tn vì thầy can gián sư phụ khi tuyên bố đuổi mây ngăn mưa vụ Hà Nội kỷ niệm ngàn năm Thăng Long .
Dưng mà thế này thì chẳng biết trong hai người : Sư phụ thiensu và thầy dienbatn thì ai mới là người quyết định . Vì ở bài trước thì rõ ràng là sư phụ thiensu mới là người quyết định và chỉ đạo về mặt chuyên môn ! Còn ở bài này thì ………………………..

http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=94

Thôi thì cứ chép về đây để nghiên cứu vậy ,đọc hết các loại sách của thiên hạ chắc rồi ai ai cũng giỏi cả thôi .
hi..hi….hi….

Ai làm thì cũng là kiến thức chung của nhân loại và rất đáng học hỏi .

By admin

Dark mode