No Widgets found in the Sidebar

Chà ,bận quá ,lâu lâu mới có đợt công tác nước ngoài ,ăn uống ngủ nghỉ không hợp nên mệt mỏi quá chừng . Khi nào về nước mới có thể đăng tiếp được . May mà anh bạn đã được trở lại lớp học và CLB ; Mà có quái gì đâu mà sư phụ và các sư huynh phải gắt gao nghỉ ? Muốn phục hồi thì phải truyền bá ,mà muốn truyền bá thì phải vô tư chứ ? Chăm chắm để thu ba cái đồng học phí thì được bao nhiểu . Ui dào ,đã trót học rồi thì đăng nốt lên đây thôi . Cũng là để rộng đường tham khảo . Mình chưa vận dụng để làm việc gì nên cũng chưa rõ ,nhưng thấy các sư huynh sư tỷ nói anh cóc vàng ngày xưa mê tín sư phụ nên mời về nhà tư vấn rồi còn giới thiệu cho bạn bè thế là ăn mấy quả đắng te tua .
Mà sao vẫn có nhiều người theo và ủng hộ sư phụ thế nhỉ . Chắc toàn loại học vẹt như mình ngày xưa thôi ,chứ đâu đã thực hành lần nào mà biết sai đúng đâu để tranh với chả luận .

By admin

Dark mode