No Widgets found in the Sidebar

Ai da !!!!!
Cuối cùng thì mình cũng có được tài liệu về huyền không Lạc Việt .
Phải nghiên cứu ngay thôi kẻo muộn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cảm Ơn Đời !


Giá có nhà truyền bá nào làm cho 100% người dân nước Việt làu thông phong thủy Lạc Việt như cơm ăn nước uống hàng ngày rồi vận dụng vào cuộc sống của ban thân và gia đình mình thì nước sẽ cường ,dân sẽ ngày càng hưng thịnh .
Và như vậy thật chẳng uổng công thầy Thiensu đã lao tâm khổ tứ gần cả cuộc đời vì nền văn hiến 5000 năm Lạc Việt .HUYỀN KHÔNG LẠC VIỆT 

Anh chị em thân mến. 


Huyền Không Lạc Việt là tên gọi chính thức của bộ môn Huyền không trong khoa Phong Thủy Lạc Việt. Đó là một trong những yếu tố tương tác lên cuộc sống của con người thông qua ngôi nhà được phục hồi từ một mảng còn sót lại bị Hán hóa của nền văn minh Việt một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử. Khoa Huyền không phong thủy Lạc Việt là một khoa trong bộ môn Phong Thủy Lạc Việt, có hệ hiểu hiện và những tiêu chí riêng so với nhưng khoa khác trong hệ thống Phong thủy Lạc Việt. Trong Huyền Không Lạc Việt sự vận động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời được qui ước biểu kiến thành các sao gọi là Cửu Tinh phi cung. Gồm: Nhất Bạch – Nhị Hắc – Tam Bích – Tứ Lục – Ngũ Hoàng – Lục Bạch – Thất Xích – Bát Bạch và Cửu Tử. Qui luật phi tinh trên cửu cung của các sao này tức đường đi biểu kiến của nó trên cửu cung gọi là “Lường Thiên Xích “. Cổ thư cho rằng:

” Vòng Lường thiên Xích trên đồ hình Bát quái mà đoán định sự cát, hung, được, mất của từng căn nhà (dương trạch) hay phần mộ (âm trạch) “. 

Bởi vậy, thông thạo về Huyền không Lạc Việt anh chị em có thể căn cứ vào quy luật tương tác của Huyền Không lạc Việt phối hợp với các quy luật tương tác khác của Lý học nói chung, hoặc phong thủy Lạc Việt nói riêng mà dự báo trên từ thời tiết, thiên nhiên, xã hội và con người. Những di sản còn lại của môn Huyền Không qua các bản văn chữ Hán hoàn toàn rất hạn chế khi ứng dụng khả năng này vì tính thất truyền và sai lệch của nó. Trong bản văn chữ Hán, Huyền không phong thủy được coi là sự sáng tạo của Tưởng Kính Hồng vào cuối đời
Minh – Thanh và hoàn tất vào cuối nhà Thanh do Thẩm Trức Nhưng soạn thảo. Nhưng anh chị em cũng biết rằng: Mệnh cung trong Bát trạch chính là hiện tương phi tinh của Huyền Không lấy sao nhập trung trong năm làm mệnh chủ. Nam là Dương phi nghịch là Âm, Nữ là Âm phi thuận là Dương. Có khác nhau chăng chỉ là Phong Thủy Lạc Việt phi tinh trên Hà Đồ còn phong thủy qua bản văn chữ Hán phi tinh trên Lạc Thư. Đó là lý do người mệnh Ly/ Đoài phải đổi chỗ cho nhau giữa Bát trạch Việt và bát trạch theo bản văn chữ Hán. Nhưng bộ môn Bát trạch theo bản văn chữ Hán lại do Hoàng Thừa Ngạn phát minh vào thế kỷ thứ II BC, mà Huyền không theo bản văn chữ Hán lại do Tưởng Kính Hồng phát minh sớm nhất vào thế kỷ XV AC. Như vậy, tri thức thành quả có sau – Phi tinh huyền không – lại là tiền đề, nguyên lý cho cái có trước nó cả 1700 năm – Mệnh cung Bát trách? Đây là điều hoàn toàn phi lý. Bởi vậy, hiện tượng này, một lần nữa xác định rằng: Phong thủy chính là một khoa học hoàn chính, nhất quán có tính hệ thống có cội nguồn từ nền văn minh Lạc Việt, khi sụp đổ ở miến nam sông Dương Tử và đã bị Hán hóa. Chính qúa trình Hán hóa và sự ngộ nhận dịch giả thành tác giả, nên thuận tự thời gian trong lịch sử xuất hiện trong văn minh Hán đã làm nó trở nên mâu thuẫn , lộn xộn về cả mặt lịch sử hính thành với nội dung trở thành huyền bí, khó hiểu do thất truyền, sai lạc. Phong Thủy Lạc Việt quan niệm rằng: Các phương pháp ứng dụng trong khoa Huyền Không chính là một hệ biểu hiện mô tả sự tương tác của các hành tinh trong hệ mặt trời với địa cầu và là một trong bốn yếu tố tương tác trong phong thủy. Khái niệm Huyền Không trong sự khong phú của tiếng Việt có nghĩa là Không gian đen. Để mô tả màu đen với các trạng thái khác nhau tiếng Việt có nhiều từ: a/ Huyền: Màu đen nhưng trong, sâu thẳm. Mắt huyền, hạt huyền…. b/ Mun: Màu đen nhưng bóng. c/ Hắc: Màu đen nhưng thô. d/ Ô: Đen nhưng không hoàn toàn thô. e/ Mực: Đen, tối nhưng không thật đen… Như vậy, từ Huyền Không mô tả màu đen, trong của không gian sâu thẳm. Đó chính là môi trường vận động của các hành tinh. Tất nhiên các hành tinh đó vận động một cách có quy luật và được tổng hợp và mô tả trong phương pháp của khoa Huyền Không Phong thủy. Tôi đã chứng minh với anh chị em rằng: Chính Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt là hệ biểu hiện có tính nguyên lý căn để của mọi phương pháp ứng dụng trong hệ thống học thuật cổ Đông phương và khoa Huyền không Lạc Việt cũng sử dụng một cách nhất quán trong tính hệ thống của nguyên lý căn để này.
Đây cũng chính là sự khác biệt căn bản và là sự xác định của Phong Thủy Lạc Việt. Về phương pháp phi tinh không có thay đổi giữa Huyền Không Lạc Việt và Huyền không tử bản văn chứ Hán và không gian quy ước cũng là Cửu cung.Hình trên đây, mô tả phương pháp phi tinh thuận bắt đầu từ vị trí số 1 – Khảm Thủy Phương bắc đến các cung kế tiếp theo độ số. Sự khác nhau chỉ là Huyền Không Lạc Việt phi tinh trên phương vị và độ số Hà Đồ, còn bản văn chữ Hán thì theo dộ số và phương vị của Lạc Thư, như tôi đã nói ở trên. Phương pháp phi tinh này còn gọi là ” Lường Thiên Xích “.
– ” Xích ” là danh từ tối cổ chỉ đơn vị nhỏ nhất trong phép đo của cổ nhân (Đồng âm với Xích là màu đỏ, nhưng khác nghĩa).
– ” Thiên ” là Trời,
– ” Lường ” là từ Việt cổ đến nay vẫn còn dùng trong dân gian, như: Đo lường; hay lường trước sự việc hoặc cái gì đó….Hiện nay có một số nhà nghiên cứu dùng từ Hán Việt thuần gọi là ” Lượng Thiên Xích ” là sai với tinh thần của tổ tiên Việt tộc. Bởi vì khái niệm “lượng ” là một khái niệm mang tính xác định, hoặc gần với tính xác định. Còn “Lường” trong tiếng Việt còn có ý nghĩa tiên tri và tính tương đối trong sự việc cần biết. Bởi vậy, trong Huyền Không Lạc Việt tôi đề nghị chúng ta thống nhất gọi là : Lường Thiên xích.
Để có một ý niệm rõ hơn về Huyền Không Lạc Việt và Huyền Không theo bản văn chữ Hán, anh chị em xem hình so sánh dưới đây: 

Về hành khí và độ số các của các sao đều thống nhất như nhau: Cửu Tử , Tứ lục đều nằm ở đúng độ số 9 – 4 trên vị trí và thuộc Kim. Thất Xích, Nhị Hắc đều nằm ở đúng độ số 2 – 7 trên vị trí và thuộc Hỏa. Nhưng tính hệ thống và nhất quán lý
thuyết của Huyền Không Lạc Việt là: Phương Tây thuộc Kim – trong ngay cả những bản văn chữ Hán trong nhiều lĩnh vực ứng dụng – hoàn toàn trùng khớp với phương vị của Hà Đồ và với sao Cửu Tử, Tứ lục. Phương Nam thuộc Hỏa trong ngay cả những bản văn chữ Hán hoàn toàn trùng khớp với phương vị của Hà Đồ và với sao Thất Xích và Nhị Hắc. Còn theo bản văn chữ Hán thì Thất Xích (Bảy đỏ) lại thuộc hành Kim ở phương Tây màu trắng….vv…..
Như vậy, chúng ta thấy tính hợp lý trùng khớp và nhất quán của phi tinh trên Hà Đồ so với phi tinh trên Lạc Thư và là sự hợp lý có tính hệ thống toàn diện trong mọi lĩnh vực thuộc Lý học Đông phương. Chúng ta đang phục hồi một hệ thống Lý thuyết và những phương pháp ứng dụng – cụ thể là Phong Thủy Lạc Việt – nên tính nhất quán, tính hệ thống và hợp lý chính là yếu tố cần để xác định tính khoa học của những phương pháp ứng dụng và hệ thống lý thuyết của nó.
=========================================== 

* Chúng ta hãy xem đoạn sau đây trong sách của Bình Nguyên Quân, về lịch sử Huyền Không:

Quote
Về lai lịch của phái Huyền Không thì tuy không ai có thể xác định được chính xác nó được hình thành từ lúc nào hoặc do ai sáng lập, nhưng vì hầu hết những nguyên lý căn bản của phái này đều được trích dẫn từ những tác phẩm về Phong thủy nổi tiếng của Dương quân Tùng (một Phong thủy sư lỗi lạc thời tàn Đường) như “Thiên ngọc Kinh”, “Thanh nang áo Ngữ”, “Đô thiên Bảo chiếu kinh”, cho nên có lẽ phái Huyền Không đã được hình thành từ Thế kỷ IX sau Công Nguyên, và Dương quân Tùng nếu không là người sáng lập thì cũng chính là người đã có công tạo dựng nền tảng và cơ sở vững chắc cho sự phát triển của phái Huyền Không.

Nhưng trong Địa Lý toàn thư lại xác định Dương Quân Tùng và Tăng Cầu Kỷ lại chỉ lợi dụng loạn An Lộc Sơn, vào Tàng thư các của Hoàng cung lấy cắp sách cổ và lưu truyền trong dân gian. Qua đó chúng ta thấy rằng: Lịch sử xuất hiện Huyền không trong văn minh Hán rất mơ hồ.
Về nội dung thì Đồ hình cửu cung và phương pháp phi tinh chỉ là một hệ biểu hiện. Nó phải phản ảnh một thực tại được nhận thức và tổng hợp. Nhưng cho đến nay, họ cũng chỉ biết tuân thủ và làm theo những qui định, qui ước …chứ cũng không xác định nó phản ánh một thực tại nào. Bởi vậy nếu do Dương Quân Tùng làm ra thì ông ta phải có một nền tảng tri thức phổ biến về các thực tại trong vũ trụ để thành lập hệ biểu hiện ấy. Đồng thời kiến thức đó cũng phải là nền tảng chung của tri thức xã hội. Nhưng rõ ràng cho đến nay những nền tảng tri thức xã hội đó không thể hiện ở văn minh Hán và mối quan hệ giữa các sao trong Huyền không với qui định, quy ước liên quan đến tính chất của nó vẫn là điều bí ẩn cho đến tận ngày hôm nay. Điều này không chỉ riêng ở Huyền Không mà ở tất cả các khoa ứng dụng có ở bản văn chữ Hán. Trải hàng ngàn năm nền văn minh Hán không phục hồi được những giá trị mà họ tự nhận của nền văn minh này. Điều này chứng tỏ rằng: Nền văn minh Hán không phải là chủ nhân của thuyết Âm Dương Ngũ hành và các phương pháp ứng dụng của nó.

HUYỀN KHÔNG LẠC VIỆT
TÍNH CHẤT CÁC SAO TRONG HUYỀN KHÔNG LẠC VIỆT

Anh chị em thân mến
Tôi thường nhắc nhở anh chị em rằng:
1/ Chúng ta đang phục hồi một học thuyết và những phương pháp ứng dụng của nó – nhân danh nền văn hiến Việt – chứ không phải sáng tạo ra một học thuyết. Bởi vậy, về lý thuyết chúng ta chỉ cần so sánh tất cả những yếu tố mà chúng ta đã hiệu chỉnh và phục hồi với tiêu chí khoa học cho một học thuyết khoa học, để xác định tính chân lý. Chúng ta không cần và không có trách nhiệm minh chứng bằng thực nghiệm thỏa mãn nhận thức trực quan cho từng định nghĩa, khái niệm và những vấn đề, hiện tượng liên quan đến nội dung mà chúng ta chứng minh. Trong tiêu chí khoa học không có đoan nào yêu cầu minh chứng bằng thực nghiệm cả. Đó là những đòi hỏi của thứ tư duy trừu tượng kém phát triển.
2/ Chúng ta cần phải sưu tầm, tiếp thu tất cả những gì còn sót lại của các phương pháp ứng dụng trên mọi lĩnh vực (Không riêng gì Phong thủy ) và những cơ sở lý thuyết căn bản của thuyết Âm Dương Ngũ hành còn sót lại lưu truyền trong dân gian và trong các bản văn cổ chữ Hán – Hiệu chỉnh lại trên cơ sở nguyên lý căn để Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt.

Anh chị em thân mến.
Trên tinh thần này thì Huyền Không Lạc Việt chính là sự góp nhặt những gì còn lại của nền văn hiến Việt bị Hán hóa trong thời gian 1000 năm Bắc thuộc và hiệu chính những sai lệch, bất hợp lý theo nguyến lý căn để Hà đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt. Trong bài trước tôi đã giới thiệu với anh chị em về Huyền Không Lạc Việt và so sánh với nội dung của nó trong bản văn chữ Hán. Trong Huyền Không Lạc Việt có 9 sao – cửu tinh – tọa ở 9 cung và đây là sự giống nhau giữa Huyền Không Việt và nội dung Huyền không trong bản văn chữ Hán. Tính chất của các sao này được mô tả như sau:(Tôi đang tổng hợp các sách có nguồn gôc từ bản văn cổ chữ Hán nói về tính chất của các sao. Anh chị em có thể tham khảo, không nên chép như là một khái niệm chính thức của Huyền không Lạc Việt).
Ở vị trí nguyên thủy các sao theo số mà phương vị chúng tọa lạc, gốm: 

1 – Nhất Bạch
Nguyên gốc tọa phương chính Bắc. Ứng với Khảm – Dương thủy. Màu xanh lam, trắng bạc. Tương ứng với cung sự nghiệp trong Bát cung Hóa khí của Bát trạch. Được coi là sao tốt trong Cửu tinh. Còn gọi là Tham Lang tinh, hay Văn Xương tinh.
Vượng khí: 
Mùa Thu mùa Đông, các phương vị thuộc Kim, Thủy. và Trung cung Đào hoa, được nhiều người yêu mến, ham học hỏi, văn tài, tri thức phát triển. Quan hệ tốt, vượng tài lộc, công danh.

Suy hãm: Suy tử ở mùa Hạ, mùa Xuân và các tháng Thìn Tuất Sửu Mùi. Các phương vị thuộc Hỏa Mộc Thổ. Ngoại trừ Trung cung. Về bệnh tật: Dễ mắc các bệnh liên quan đến mắt, thận, máu huyết và đường ruột. Các bệnh về tai, mũi họng. Phụ nữ dễ xảy thai và bệnh máu huyết. Nam ly tổ lập thân. Tính trăng hoa và tai tiếng về điều này. * Về sự nghiệp: Bị tiểu nhân ganh ghét, cản trở. thị phi quan tụng, tài lộc thất thoát. Gia đình ly tán hoặc có người mất.

2 – Nhị Hắc. Nguyên gốc tọa phương Đông Nam. Ứng với Khôn – Âm Hỏa đới Thổ. Còn gọi là Cự M
ôn Bệnh Phù tinh. Màu đen, nâu xậm, màu nho. Tương ứng với cung phú quý, tài lộc trong Bát cung hóa khí.
Vượng khí: 
Trong bốn mùa thì các tháng 3. 6. 9. 12 và mùa Hè là sinh vượng. Vương ở các cung Mộc, Hỏa và Trung cung.Ngoại trừ cung Cấn. Đất đai vượng phát, tăng tài, kinh doanh, làm ăn phát đạt. 
Chủ thành đạt phương xa . Vương nhân đinh, gia cảnh. Phụ nữ mưu lược, thành đạt. 
Suy hãm:
 Các tháng Giêng, 2 (Xuân Mộc) và 7, 8 (Thu Kim). Dễ hao tài tốn của, mắc quan tung, thị phi. Mẹ hoặc bà ốm đau. Nữ dễ xảy thai, bệnh phụ khoa, sinh nở khó, hoặc sinh con kém thông minh. Bệnh lâu ngày khó chữa. Các bệnh thường mắc là dạ dày (Bao tử), máu huyết, liên quan đến bụng. Nếu chăn nuôi thì gia súc bốn chân dễ tổn hại.
3 – Tam Bích
Nguyên gốc tọa chính Đông. Ứng với Chấn – Dương Mộc. Màu xanh lá cây xậm, Xanh lục. Tương ứng với cung sức khỏe, gia đạo. Còn gọi là Lộc tồn tinh. 
Vượng khí:
 Mùa Xuân và mùa Đông. Các cung Càn, Khảm và Trung cung.. Khi vương thì gia đình hòa thuận, làm ăn phát đạt, bệnh tật đều qua, sức khỏe dồi dào. Công danh đều tốt.
Suy hãm: Mùa hạ và mùa Thu. Các cung: Ly, Khôn, Tốn, Đoài (Đặc biệt cung Đoài là cung Tuyệt với sao này). Phụ nữ sinh nở khó khăn, thường xảy thai. Dễ bị đạo tặc, bệnh đường ruột, tỳ vị. Dễ mắc quan tụng. Riêng trưởng Nam (Chấn là trưởng Nam) hay gặp tai tiếng liên quan đến tình cảm. Bị hình khắc dễ bệnh hoặc tai nạn ở chân tay.

4 – Tứ Lục
Nguyên gốc tọa Tây Nam. Ứng với Tốn – Âm Kim. Màu xám hoặc xám bạc. Vượng ở các cung Tốn , Đoài và Đông Nam (Khôn thổ). Sinh vượng ở mùa Đông và các tháng 3, 6, 9, 12. Còn gọi là Văn khúc tinh quân. 
Vượng khí:
 Đăng khoa, đỗ đạt, người có tài thì thăng quan tiến chức, kẻ bất tài cũng hưởng lợi. người cô đơn nên vợ chồng. Có lợi cho văn chương, nghệ thuật. Đi xa, xuất ngoại thành danh. 
Suy khí
: Trước tốt, sau xấu. quan hệ nam nữ bừa bãi khẩu thiuệt. Sinh nở khó khăn. Vợ chồng chia ly. Dễ bị tai nạn, đao thương hình khắc. bất lợi trưởng nữ. Dễ gặp bệnh hen do thời tiết hoặc bệnh về máu, đau phần lưng trở xuống, dễ bị thương bất ngờ.

Ngũ Hoàng 
51 : Tổn nhân đinh, hại trung nam nhiều bệnh tật, bệnh tai máu thận. 52 : Sinh cô quả phụ, nhiều bệnh, bệnh tỳ vị. 53 : Hại trưởng nam, phá tài, nhiều bệnh tật 54 : Phá tài, hại nhân khẩu, bệnh tật 55 : Rất x ấu chủ bệnh tật, hao người tốn của 56 : Nếu sinh vượng thì rất tốt 57 : Bệnh tật, kiếp đạo, đắc thì tiến tài nhiều hỷ sự 58 : Bất lợi thiếu nam, đắc thì cát chủ hoạnh phát tài 59: Sinh nở khó, bệnh tật, thương vong, ăn chơi phá tài
Ngũ hoàng thổ tinh
Sao này còn gọi là sao Liêm Trinh, hay Chính Quan. Bởi vì thiên can của nó là mậu, kỷ nên còn gọi là mậu, kỷ thổ tinh. Vì nó đóng ở chính ngôi thiên tâm nên còn gọi là Đô thiên sát thần. Ngũ hành thuộc thổ, màu vàng. Trên tinh bàn khi đóng ở cung giữa thì uy trấn 8 phương. Trong 8 phương nó không có cung vị cố định, chỉ khi cửu tinh phi hành thì nó mới điền vào những vị trí còn trống. Ví dụ khi Lục bạch kim tinh nhập vào cung giữa, bảy sao: Thất xích, Bát bạch, Cửu tử, Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích và Tứ lục lần lượt đổi chỗ, cuối cùng cung tốn trống, lúc đó Ngũ hoàng thổ tinh sẽ điền vào, cho nên trên tinh bàn Ngũ hoàng thổ tinh có vị trí đúng vào vị trí tương ứng với số sau khi lấy 10 trừ đi số sao ở cung giữa. Ví dụ 10 – 6 = 4 thì cung tương ứng với 4 là cung tốn, tức Ngũ hoàng thổ tinh ở cung tốn. Lại ví dụ khi Cửu tử hỏa tinh nhập vào cung giữa thì Ngũ hoàng sẽ bổ sung vào cung nào? 10 – 9 = 1, tức Ngũ hoàng thổ tinh điền vào cung khảm.

Ngũ hoàng thổ tinh ví như hoàng thổ “phổ biến khắp trong thiên hạ”, nó có mặt từ trên cao, hiệu lệnh cho 8 phương, quyền ở trung ương, cho nên các đời Hoàng đế và hoàng tộc đều lấy màu vàng làm màu tượng trưng, gọi là Hoàng long, thân mặc áo hoàng bào. Khi ngũ hoàng đóng ở cung giữa tức là thịnh vượng, được xem là cát tinh, gặp nó thì đinh tài lưỡng vượng, sự nghiệp hưng thịnh.

Khi nó bay đến các phương thì biến thành sao đại hung, được gọi là “Ngũ hoàng đại sát”, “Chính quan đại sát”, “Mậu kỷ đại sát”, “Đô thiên đại sát”, là sát tinh lớn nhất trong thế gian. Nếu gặp phải thái tuế sẽ trở thành tam sát, thậm chí thất sát thì đại hung, gặp phải nó sẽ hao người tốn của, nhẹ là bệnh tật, nặng thì hao d
ăm ba người. Nếu trước cửa nhà bằng phẳng, ngõ ngắn thì bệnh tật nhiều. Nếu trước nhà có vật cao nhọn, như cột đèn, ống khói, cầu cao, góc nhọn hoặc cổng xọc thẳng vào thì dễ bị hại người. Nếu người không bị thì bị mất của. Vì vậy không nên coi thường. Đặc biệt là trước nhà có hòn đá nhọn, cây cổ thụ, hoặc am miếu thì dễ bị hỏa hoạn. Nếu trước cửa không có vật gì gọi là hung sát cũng khó tránh khỏi rắc rối, khó khăn, không mắc kiện tụng thì cũng phá tài. Sao này ngoài vị trí ở giữa, hoặc lợi dụng được vượng khí của nó ra, ở các cung còn lại dù là sinh hay khắc đều là hung tướng, xưa nay các nhà Tham dự học đều kiêng kị.
=======================
5/ Sao Ngũ Hoàng Sao Ngũ Hoàng là Liêm Trinh, đóng ở cung trung, màu vàng, thuộc hành thổ kèm hỏa khí, nên tịnh không nên động, động thì rốt cuộc sẽ xấu, nên bổ không nên khắc, khắc thì gặp tai họa. Ngũ Hoàng là một loại đại sát tinh, còn gọi là Chính Quan Sát, chủ phá tài; nghiên cứu sâu hơn một bước, thu nhập không đủ chi, thường bị hao tài ngoài ý muốn, khoản nợ chỉ có tăng chứ không giảm. Ứng kỳ: Lưu liên phá tài nhiều nhất là vào những năm Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất. Mỗi năm phá tài nhiều nhất vào những tháng tư, tháng năm, tháng sáu và tháng chín. Không được thiết kế cửa, phòng, bếp và vị trí nước ở phương này. Cũng không nên đặt trang thờ phụng ở phương vị này. Nếu như cửa, phòng, bếp ở phương này thì nên đặt tượng kỳ lân bằng đồng để hóa giải.


Lục Bạch 61 : Đào hoa dâm loạn, sinh nở khó. Đắc thì quan lộc hanh thông 62 : Bệnh tật, phụ khoa, tổn tài 63 : Tai nạn, bất an, hại trưởng nam 64 : Ly tán, tai nạn, bất an, hại trưởng nữ 65 : Bệnh tinh thần, đắc thì phát tài 66 : Hại trưởng nam, người già, đắc thì quan vận tốt, quyền hành, văn tài xuất hiện. 67 : Đao kiếm sát phạm đao thương, tổn tài, thị phi quan tụng 68 : Đại cát nhiều hỷ sự, lợi quan lộc 69 : Bệnh phế huyết hoả tai, hại cho cha già

Thất Xích 71 : Kim thuỷ đa tình đào hoa, ly hương xuất ngoại, tổn hại lục súc 72 : Khẩu thiệt thị phi hoả tai. đắc vận thì hợp thành Hoả tiên thiên lợi nhị hắc nên phát tài. 73 : Thương trưởng nam, bội nghĩa, thị phi, bệnh tật, quan phi 74 : Hại trưởng nữ, đao thương, bệnh thần kinh 75 : Nhiều bệnh bất an, tửu sắc phá tài 76 : Đao kiếm sát, tổn tài, sinh nhiều nữ 77 : Tổn tài, thị phi. Sinh vượng thì hỷ sự phát tài, sinh nhiều nữ 78 : Cầu tài danh đều lợi, nam nữ đa tình 79 : Tai nạn bệnh tâm khí, hại cho nữ nhỏ 

Bát Bạch 81 : Hại trung nam, bệnh tai máu thận 82 : Bệnh tật, hại mẹ già, thiếu niên lao khổ, sinh vượng thì phát tài chủ tốt 83 : Bất lợi, ly hôn, hại thiếu nam 84 : Cô quả, khó sinh nở, hại thiếu nam 85 : Bệnh tật, tai nạn, hại thiếu nam 86 : Văn tài, thông minh cát lợi, sinh quý tử 87 : Sinh v ượng thì tốt cho thiếu nam, thiếu nữ, tài lộc vượng 88 : Đại cát, sinh nhiều con trai 89 : Đinh tài đều vượng nhiều hỷ sự 

Cửu Tử 91 : Cách Thuỷ Hoả Ký Tế lợi văn chương, có nhiều danh vọng, công danh tốt. 92 : Phạm bệnh tật, bệnh mắt, phụ khoa 93 : Quan phi khẩu thiệt. Nếu sinh vượng sinh văn sĩ 94 : Đào hoa, hao tài 95 : Nhiều bệnh tật, hoả tai 96 : Sinh bệnh tật, bệnh não, thổ huyết, quan hình 97 : Phá tại, hại thiếu nữ, quan phi khẩu thiệt 98 : Cát lành hỷ sự 99 : Bệnh mắt bệnh thần kinh, sinh vượng thì tốt 

Tứ lục mộc tinh
Sao này còn gọi là sao Văn Khúc. Ngũ hành thuộc mộc, màu xanh lục tươi. Trên tinh bàn khi ở cung giữa, cung càn, cung đoài là sao sinh vượng. Trong 4 mùa sinh vượng ở mùa đông và mùa xuân. Những cung và các mùa còn lại là sao suy tử. Khi sinh vượng thường gặp đăng khoa đỗ đạt, quân tử thì làm quan, tiểu nhân thì được của, có thể gặp vợ hiền (chồng tốt), văn chương nổi tiếng. Cũng có thể làm cán bộ nghiên cứu học thuật hoặc sáng tác văn học.

Khi là sao suy, tử 

Ngũ hoàng thổ tinh
Sao này còn gọi là sao Liêm Trinh, hay Chính Quan. Bởi vì thiên can của nó là mậu, kỷ nên còn gọi là mậu, kỷ thổ tinh. Vì nó đóng ở chính ngôi thiên tâm nên còn gọi là Đô thiên sát thần. Ngũ hành thuộc thổ, màu vàng. Trên tinh bàn khi đóng ở cung giữa thì uy trấn 8 phương. Trong 8 phương nó không có cung vị cố định, chỉ khi cửu tinh phi hành thì nó mới điền vào những vị trí còn trống. Ví dụ khi Lục bạch kim tinh nhập vào cung giữa, bảy sao: Thất xích, Bát bạch, Cửu tử, Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích và Tứ lục lần lượt đổi chỗ, cuối cùng cung tốn trống, lúc đó Ngũ hoàng thổ tinh sẽ điền vào, cho nên trên tinh bàn Ngũ hoàng thổ tinh có vị trí đúng vào vị trí tương ứng với số sau khi lấy 10 trừ đi số sao ở cung giữa. Ví dụ 10 – 6 = 4 thì cung tương ứng với 4 là cung tốn, tức Ngũ hoàng thổ tinh ở cung tốn. Lại ví dụ khi Cửu tử hỏa tinh nhập vào cung giữa thì Ngũ hoàng sẽ bổ sung vào cung nào? 10 – 9 = 1, tức Ngũ hoàng thổ tinh điền vào cung khảm.

Ngũ hoàng thổ tinh ví như hoàng thổ “phổ biến khắp trong thiên hạ”, nó có mặt từ trên cao, hiệu lệnh cho 8 phương, quyền ở trung ương, cho nên các đời Hoàng đế và hoàng tộc đều lấy màu vàng làm màu tượng trưng, gọi là Hoàng long, thân mặc áo hoàng bào. Khi ngũ hoàng đóng ở cung giữa tức là thịnh vượng, được xem là cát tinh, gặp nó thì đinh tài lưỡng vượng, sự nghiệp hưng thịnh.

Khi nó bay đến các phương thì biến thành sao đại hung, được gọi là “Ngũ hoàng đại sát”, “Chính quan đại sát”, “Mậu kỷ đại sát”, “Đô thiên đại sát”, là sát tinh lớn nhất trong thế gian. Nếu gặp phải thái tuế sẽ trở thành tam sát, thậm chí thất sát thì đại hung, gặp phải nó sẽ hao người tốn của, nhẹ là bệnh tật, nặng thì hao dăm ba người. Nếu trước cửa nhà bằng phẳng, ngõ ngắn thì bệnh tật nhiều. Nếu trước nhà có vật cao nhọn, như cột đèn, ống khói, cầu cao, góc nhọn hoặc cổng xọc thẳng vào thì dễ bị hại người. Nếu người không bị thì bị mất của. Vì vậy không nên coi thường. Đặc biệt là trước nhà có hòn đá nhọn, cây cổ thụ, hoặc am miếu thì dễ bị hỏa hoạn. Nếu trước cửa không có vật gì gọi là hung sát cũng khó tránh khỏi rắc rối, khó khăn, không mắc kiện tụng thì cũng phá tài. Sao này ngoài vị trí ở giữa, hoặc lợi dụng được vượng khí của nó ra, ở các cung còn lại dù là sinh hay khắc đều là hung tướng, xưa nay các nhà Tham dự học đều kiêng kị.

Lục bạch kim tinh
Sao này tiên thiên ở cung ly, hậu thiên ở cung càn, còn có tên là Vũ Khúc. Ngũ hành thuộc kim, màu trắng. Trên tinh bàn khi đóng ở cung giữa, cung ly, cung càn hoặc cung đoài đều là sinh vượng; trong 4 mùa thì mùa thu và đầu mùa đông là sinh vượng. Các cung và màu còn lại là sao suy tử. Khi sinh vượng thì đinh nhiều, tài nhiều, thăng quan tiến chức, nhất là võ chức, uy quyền khắp 4 phương, là cát tinh thứ 3 trong cửu tinh.

Khi nó là suy tử phần nhiều gặp phải kiện tụng, hoặc rơi vào sự tranh chấp trong quan trường, dễ mắc bệnh đau đầu, đau ngực và dễ bị thương vì kim khí. Đối với gia cảnh mà nói là hình vợ khắc con, dễ gặp khổ nạn, cô đơn. Đối với người đi xa mà nói dễ gặp bất trắc nên hành động phải cẩn thận.

Thất xích kim tinh
Sao này còn có tên là sao Phá Quân, dễ gặp giặc cướp. Ngũ hành thuộc kim, màu trắng. Trên tinh bàn khi ở cung giữa, cung càn và bản cung là sao sinh vượng. Trong 4 mùa thì mùa thu và cuối mùa hạ là sao sinh vượng. Những cung và mùa khác là sao suy tử. Khi sinh vượng thì vượng đinh, vượng tài, nghề nghiệp vững chắc, nhà páht phúc, tiền đồ võ nghiệp thênh thang.

Khi là suy tử thường gặp cãi vã, kiện tụng hoặc bị giặc cướp, xa quê hương, gặp cảnh binh loạn hoặc lao ngục. Về gia cảnh thì dễ bị hỏa hoạn, hao người. Về thân thể bị bệnh đường hô hấp, bệnh ở yết hầu, ở phổi, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em rất bất lợi.

Bát bạch thổ tinh
Sao này còn có tên là Tả Phụ. Ngũ hành thuộc thổ, sắc màu trắng, trên tinh bàn khi ở cung giữa, cung càn, cung đoài là sao sinh vượng. Trong 4 mùa thì đầu mùa xuân và mùa hạ là sinh vượng. Các cung và mùa khác là suy tử. Khi sinh vượng thì gặp được phú quý công danh, gặp nghề làm ra nhiều của cải, về già được yên ổn, thảnh thơi. Vì bản tính của nó là từ bi, hiếu nghĩa, trung lương cho nên có thể hóa giải điều hung điều sát, nó là cát tinh thứ 2 trong cửu tinh.

Khi nó là suy tử thì dễ bị thương ở miệng, dễ bị bệnh chướng bụng hoặc bệnh ở tay chân, đau gân cốt, đau sống lưng.

Cửu tử hỏa tinh

Sao này còn có tên là Hữu Bật, Ngũ hành thuộc hỏa, màu đỏ đậm, đỏ tím. Trên tinh bàn khi nó đóng ở cung giữa, cung càn, cung đoài là sinh vượng. Trong 4 mùa mùa hạ và mùa xuân là sinh vượng. Các cung và mùa còn lại là suy tử. Khi là sinh vượng thì phúc phát rất nhanh, vượng đinh vượng tài, giữ được cơ nghiệp. Có tài về văn chương khoa cử, đi thi đỗ đạt, cho nên còn được cả hiển vinh, đặc biệt là giữ được phúc đức.

Khi nó suy tử thì vì tính cang cường nên dễ bị tai nạn hỏa hoạn.

Trong thân thể dễ bị bệnh thổ huyết, phụ nữ khó đẻ, bệnh về tim và huyết mạch, đặc biệt phần nhiều bị bệnh đau mắt.

Sau khi đã biết được cát hung của các khí, chúng ta thử nhìn lại xem thế nào là khí, thế nào là khí trường?

Ngài Trương Huệ Dân – Chủ tịch danh dự Hội nghiên cứu khoa học khí công Trung Quốc trong hai tác phẩm “Vũ trụ khí trường dưỡng sinh học”, “Trung Quốc phong thủy ứng dụng học” đã bàn đến 3 vấn đề. Dưới đây xin trích dẫn để độc giả tham khảo.

================================

LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG CỦA CỬU TINH

Luận đoán cát hung của cửu tinh, ngoại trừ phần lý luận đã thuật ở trên ra, trong các thư tịch Phong Thủy xưa còn ghi chép trong “Cửu Tinh Đoán Lược” bàn về cách luận đoán cát hung của cửu tinh như sau:

1/ Sao Nhất Bạch

Sao Nhất Bạch tiên thiên ở Kiền, hậu thiên ở Khảm, ứng vào sao Tham Lang, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng, mùa thu tiến (tăng trưởng), mùa đông vượng, mùa xuân tiết ( hao hụt), mùa hạ tử (chết). Kẻ sỹ gặp nó tất được bổng lộc; thứ dân gặp nó thì tiền bạc nhất định sẽ thêm nhiều, đây là đệ nhất cát thần. Nếu bị khắc sát thì có đau buồn vì tang tóc.

Sao Nhất Bạch thuộc loại sao tốt trung bình, chủ tài vận ổn định, đặc biệt có lợi đối với các công việc có cơ cấu lớn hoặc người có thu nhập ổn định, chủ về dễ tích lũy tiền bạc dần dần.

Ứng kỳ: Lưu niên tốt nhất là những năm Hợi, Thân, Dậu; mỗi năm tài vận mạnh nhất vào những tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười một.

Nên đặt cửa, phòng, bếp, vị trí nước ở phương vị này.

2/ Sao Nhị Hắc

Sao Nhị Hắc ngũ hành thuộc thổ, hiệu là Cự Môn, ở vị trí cung Khôn ( phương tây nam) trong bát quái, thuộc hành thổ kèm mộc khí. Nếuđược sinh thì ruộng đất tiền tài không kể xiết, nhân đinh thịnh vượng; nhưng nếu khí thế yếu kém thì không tránh được buồn phiền; bị khắc sát thì lo sản phụ có bệnh, hoặc vì đàn bà mà rước phiền toái vào người, đại khái là phạm lỗi ở phương này thì không có lợi cho phái nữ, có bệnh lâu lành.

Nhị Hắc là hung tin, chủ phá tài, nghiên cứu sâu hơn một bước, nguyên nhân là vì phương diện sức khỏe có vấn đề nên dẫn tới phá tài.

Ứng kỳ: Kỵ nhất là vào những năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Mỗi năm phá tài nhiều nhất vào những tháng tư, tháng năm, tháng sáu, và tháng chín. 

Không được thiết kế cửa, phòng, bếp và vị trí nước ở phương này. Nếu cửa, phòng, bếp và vị trí nước đã ở phương này thì cần phải đặt tượng lỳ lân bằng đồng để hóa giải.

3/ Sao Tam Bích

Sao Tam Bích là Lộc Tồn, ở cung Chấn (phương đông) trong bát quái, thuộc hành mộc kèm thổ khí, màu biếc, nếu được sinh thì hưng gia lập nghiệp, đương thời vượng thì phú quý công danh; nhưng nếu bị khắc thì coi chừng có quan tai kiện tụng; thân mang bệnh tật, gặp nhiều điều xấu.

Tam Bích la hung tinh, chủ phá tài, nghiên cứu sâu hơn một bước, nguyên nhân là do bị người xem thường hoặc bị trộm cướp mà dẫn tới phá tài.

Ứng kỳ: Kỵ nhất là váo những năm Thân, Dậu, Dần, Mão. Mỗi năm phá tài nhiều nhất là vào những tháng giêng, tháng hai, tháng bảy và tháng tám.

Không được thiết kế cửa, phòng, bếp và vị trí nước ở phương này. Nếu cửa, phòng, bếp và vị trí nước đã ở phương này thì cần phải dời vị trí nước sang chỗ khác; còn như cửa, phòng không thể dời được thì nên đặt một tấm thảm màu đỏ dưới đất để hóa giải.

4/ Sao Tứ Lục

Sao Tứ Lục ở cung Tốn, màu xanh, ở vị trí cung Tốn ( đông nam) trong bát quái, thuộc hành mộc kèm thủy khí. Là phong trong mộc, là chỗ ở của sao Văn Khúc hay Văn Xương; lúc nó đương vượng thì thăng quan tiến chức, thi cử đỗ đạt; nếu bị khắc sát thì cẩn thận việc sinh đẻ.

Tứ Lục là sao trung tính, tốt hay xấu còn phải tùy theo hoàn cảnh mà quyết định, về phương diện tài vận thì ổn định bình bình.

Ứng kỳ: có thề tích lũy tiền tài mạnh nhất vào những năm Dần, Mão, Hợi, Tý. Mỗi năm phá tài nhiều nhất vào những tháng giêng, tháng hai, tháng mười và tháng mười một.

Ở phương vị này nên dùng bonsai hay các loại hoa lan, long cốt, v.v.. trang trí.

5/ Sao Ngũ Hoàng

Sao Ngũ Hoàng là Liêm Trinh, đóng ở cung trung, màu vàng, thuộc hành thổ kèm hỏa khí, nên tịnh không nên động, động thì rốt cuộc sẽ xấu, nên bổ không nên khắc, khắc thì gặp tai họa.

Ngũ Hoàng là một loại đại sát tinh, còn gọi là Chính Quan Sát, chủ phá tài; nghiên cứu sâu hơn một bước, thu nhập không đủ chi, thường bị hao tài ngoài ý muốn, khoản nợ chỉ có tăng chứ không giảm.

Ứng kỳ: Lưu liên phá tài nhiều nhất là vào những năm Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất. Mỗi năm phá tài nhiều nhất vào những tháng tư, tháng năm, tháng sáu và tháng chín.

Không được thiết kế cửa, phòng, bếp và vị trí nước ở phương này. Cũng không nên đặt trang thờ phụng ở phương vị này. Nếu như cửa, phòng, bếp ở phương này thì nên đặt tượng kỳ lân bằng đồng để hóa giải.

6/ Sao Lục Bạch

Sao Lục Bạch ở cung Kiền ( tây bắc) trong bát quái, màu trắng, là chỗ ở của sao Vũ Khúc, thuộc hành kim. Lúc nó được sinh vượng thì uy quyền chấn động đời người, giàu có, con cháu đông đúc. Nếu bị khắc sát thì linh đing cô khổ, khắc vợ mất con.

Lục Bạch là cát tinh, đặc biệt có lợi đối với những người làm công việc quản lý, chủ tích lũy được tiền tài.

Ứng kỳ: có thể tích lũy tiền tài mạnh nhất vào những năm Sửu, Thìn, Thân, Dậu. Mỗi năm tiền tài dư nhiều nhất vào những tháng ba, tháng bảy, tháng tám và tháng mười hai. 

Có thể thiết kế cửa, phòng, bếp và vị trí nước ở phương này. Muốn thôi thúc hoạnh tài thì đặt tượng ngọc kỳ lân, nếu muốn tăng cường vận tài trong công việc làm ăn thì có thể đặt tượng thiềm thừ ba chân bằng vàng.

7/ Sao Thất Xích

Sao Thất Xích là Phá Quân, cung đoài (phương tây trong bát quái), thuộc hành kim, có hình dáng tiểu nhân, tinh thần trộm cướp; nếu được sinh vượng thì tài lộc nhân đinh cũng tăng tiến; nếu bị khắc chế thì coi chừng có lời qua tiếng lại thị phi, kiện tụng.

Thất Xích là hung tinh, chủ phá tài, nghiên cứu sâu hơn một bước, nguyên nhân là do phát sinh tranh chấp tiền bạc với người khác mà dẫn tới phá tài. Hoặc vì sự cố ngoài ý muốn mà hao tài.

Ứng kỳ: Lư
u liên phá tài mạnh nhất là vào những năm Sửu, Thìn, Thân, Dậu. mỗi năm phá tài nhiều nhất vào những tháng ba, thàng bảy, tháng tám và tháng mười hai.

Không nên thiết kế cửa, phòng, bếp ở phương này. Nếu cửa, phòng, bếp đã ở phương này thì cần đặt Phong Thủy luân hoặc một chậu nước bằng đồng để hóa giải.

8/ Sao Bát Trạch

Sao Bát Trạch, còn có tên là Tả Phù, ở vị trí cung Cấn (đông bắc) trong bát quái, thuộc hành thổ, nếu sinh vượng thì phú quý công danh, nếu khắc chế thì coi chừng tổn hại trẻ con, tính của nó vốn hiền lành có thể hóa giải hung thần.

Bát Trạch là cát tinh, chủ vượng tài, đặc biệt có lợi đối với những người làm công việc kinh doanh. Thông thường những người trên thương trường nên chú ý sao này, chỉ cần thôi đúc được nó thì tự nhiên nguồn tiền bạc càng ngày càng lớn.

Ứng kỳ: Có thể được tiền tài mạnh nhất vào những năm Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất. Mỗi năm kiếm tiền nhiều nhất vào những tháng tư, tháng năm, tháng sáu và tháng chín.

Nên thiết kế cửa, phòng, bếp và vị trí nước ở phương này. Muốn tăng cường hoạnh tài thì đặt tượng ngọc lỳ lân, nếu muốn tăng cường vận tài trong công việc làm ăn thì có thể đặt tượng thiềm thừ ba chân bằng ngọc. Ngoài ra dùng thủy tinh màu tím cũng có thể tăng cường tài vận.

9/ Sao Cửu Tử

Sao Cửu Tử là Hữu Bật, ở vị trí cung ly (nam) trong bát quái, thuộn hành hỏa kèm kim khí, tính rất nóng nảy, cát thì lập tức phát phúc, hung thì gặp ngay đại họa.

Cửu Tử là cát tinh,chủ tài vận tốt trung bình. Những người kiêm chức vị, hoặc làm công việc phát lương, kế toàn thích hợp với bố cục phương vị này.

Ứng kỳ: Có thể tích lũy tiền tài mạnh nhất vào những năm Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất. Mỗi năm tiền tài dư nhiều nhất vào những tháng giêng, thàng hai, tháng tư và tháng năm.

Nên thiết kế cửa, phòng, bếp ở phương này. Cũng có thể đặt tượng con cóc đồng ba chân hoặc chế phẩm thủy tinh màu tím để thôi thúc tài vận.

Trên là những ứng nghiệm được ghi chép trong các thư tịch cổ của phái Huyền Không, đương nhiên có nhiều việc không phù hợp với sinh hoạt hiện nay, nên đòi hỏi nhà Phong Thủy hiện đại phải có sự phán đoán biến đổi linh hoạt cho phù hợp.
By admin

Dark mode