No Widgets found in the Sidebar


A. Nhìn Xa Xa Xem Ngắm Hình Thể Bố Cục Rộng Rãi…
Khi bắt đầu bước vào cửa hoặc vùng Khí Trường, cần chú ngay đến cảm giác nhận biết của mình. Cảm nhận lấy không khí, ánh sáng, nguồn nước dùng….tất cả sẽ tạo thành cảm giác để cho ta cảm nhận tổng thể! Điều này rất trọng yếu, đặc biệt mình phải có lòng tin vào chính cảm giác của mình và giữ cho được tâm thế quân bình khi làm việc! Không để bị chi phối bởi cảm giác của người khác, cho dù đó là của thân chủ. Có chăng chỉ để tham khảo sau mà thôi.
Ví dụ, khi chúng ta bước vào chỗ khí trường của một Trạch, tự nhiên có cảm giác tinh thần chấn động, Thân thanh khí sảng, vậy là đại thể Phong thủy chỗ đó không có sai mấy. Chỉ cần sắp đặt đúng giường, bếp ban thờ là ổn. Ngược lại, một khi vừa bước vào cửa đã cảm thấy có áp lực, không gian có sự căng thẳng, không khí khiến mũi thấy khó chịu, u ám bên người gây khó chịu…có thể thấy ngay là Phong Thủy không tốt.
Lại nói, Phong Thủy tóm lại dựa vào sự báo ứng, nguồn của báo ứng ở chỗ chính báo, chính báo là Tâm, Tâm là gốc của Vạn Pháp.

B. Căn cứ vào Khí Vận của thời điểm xây dựng hoặc sửa chữa lớn, căn cứ vào phương hướng và tầng số khác nhau, để quyết định dùng Phi Tinh Bàn để tính toán Lý Khí (Huyền Không Phi Tinh là một thuật trọng yếu của Thuật Phong Thủy, song cũng cần tham khảo thêm Bát Trạch, Tam Nguyên, Tam Hợp để mà xem xét). Không nên chỉ dùng một phái, đó tức là đã đả phá coi nhẹ thuật Phong Thủy vậy. Vốn gốc thì Phong Thủy đều là một thuật một phái.

C. Sử dụng lục hào bát quái, Mai Hoa Dịch, Tam Dịch, Lục Nhâm, Kỳ Môn cùng các thuật toán khác để dự đoán Phong Thủy, điều chỉnh Phong Thủy. Huyền Không Phong Thủy ứng nghiệm Phi Thường! Cùng lúc nếu sử dụng phương pháp Lục Hào để điều chỉnh Phong Thủy thì cực kỳ linh nghiệm! Song không bởi bạn dùng phương pháp này tốt mà phủ định các phương pháp khác. Cần biết mọi con đường đều dẫn đến Roma !
Dùng Bát tự tìm Tài Vị là không sai! Dùng Bát Trạch tìm tài vị cũng rất đúng! Huyền Không Phi Tinh định tài vị đương nhiên có Đạo Lý! Các loại phương pháp có thể nói đều đúng Đạo Lý.
Có người sẽ cho rằng tôi ba phải, cho rằng các môn phái đều đúng. Xin các vị khoan hãy bình phẩm. Rồi sẽ có lúc bạn sẽ hoát nhiên đại ngộ. Như tôi có một cái quần trong có một túi có thể dựng tiền, quần ngoài của tôi lại có đến bốn cái túi cũng có thể bỏ tiền vào, song tôi có cần tất yếu phải bỏ tiền vào trong 5 cái túi ấy không? Đương nhiên là không! Tôi có thể bỏ vào túi áo, cũng có thể bỏ vào một cái túi bên ngoài….thì cũng như tôi bỏ tiền vào một trong các túi áo túi quần trên thôi. Tôi cũng có thể bỏ vào trong túi xách đựng giấy tờ, để trong nhà, két sắt, gửi ở ngân hàng…tóm lại là có thể cất tiền ở rất nhiều nơi.
Lý giải một cách tương tự các điểm các bạn nghi ngờ ý kiến của tôi ! Tài Vị không chỉ có một cái (không chỉ dừng ở Bát Trạch), tìm tài vị không chỉ dừng ở một phương pháp. Cũng như tìm Đào Hoa thì cũng có rất nhiều phương pháp, mõi cái đều có Đạo Lý. Các bạn cứng nhắc chia ra môn phái, quen thoi công kích cái khác mình, kỳ thực là sai! Cái sai chính là ở tu duy mình không biết kiêm dung !Hoàn thành cả ba bước, thì Phong Thủy tức đã hoàn chỉnh căn bản.

By admin

Dark mode