No Widgets found in the Sidebar
Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy đồng thanh:

– Cô giáo giá lâm, vấn an cô giáo!

Cô nghiêm mặt:

– Các em xem phim chưởng quá nhiều nên đến ngôn ngữ cũng bị nhiễm nặng rồi, cần phải sửa ngay.

Thấy cả lớp cúi đầu biết lỗi, cô mới nhẹ nhàng nói:

– Thôi, các em… bình thân!

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode