No Widgets found in the Sidebar
Trước khi vào bài mới, cô giáo kiểm tra miệng với câu hỏi: Liễu Thăng bị chém ở đâu?

Tèo tự tin:

– Thưa cô bị chém ở ải Chi Lăng ạ.

– Sai! Liễu Thăng bị chém ở cổ.

Ai nhắc lại Liễu Thăng bị chém ở đâu? – Cô giáo hỏi lại một lần nữa.

Tí nhanh nhảu:

– Thưa cô bị chém ở cổ ạ.

– Sai. Bị chém ở ải Chi Lăng. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài ‘Lịch sử không bao giờ lặp lại’.

Học sinh: !!???

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode