No Widgets found in the Sidebar

– Sao con lại đi theo trai?

– Dạ! Khi con xếp hàng vào lớp,các bạn trai đi trước con đi theo sau ạ.

– Thế còn tội thứ 2?

– Dạ…con xem phim ảnh xấu ạ.

– Con còn nhỏ mà tại sao lại xem phim ảnh xấu,như thế là không nên con biết không?

– Dạ…con biết là không nên…nhưng cái tivi nhà con bị gãy mất cây ăng-ten nên…hình ảnh không được tốt ạ.

– Cha xứ….??

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode