No Widgets found in the Sidebar

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa… bỗng một tràng “pháo” ròn tan vang lên.

– Thầy giáo quắc mắt: Ai?

– Lớp trưởng Vova nói ngay: Thưa thầy anh M….u đánh rắm đấy ạ.

– Thầy: Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.

– Vova: Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?

– Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán: Cho vào môn ngoại ngữ.

– Vova: Thưa thầy cho vào mục nào ạ?

Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:

– A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode