No Widgets found in the Sidebar

– Này, tại sao anh lại thò tay vào túi áo tôi? 
– À, tôi chỉ mượn bao diêm thôi. 
– Tại sao anh k hỏi tôi? 
-Tôi có quen a đâu mà hỏi 

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode