No Widgets found in the Sidebar

Trong giờ tập đọc về Chủ điểm mùa đông, hôm đó đọc bài “Chiếc chăn bông”. Cô giáo muốn vào đề một cách tự nhiên nên gợi ý để các em học sinh phát biểu .

– Về mùa đông thì cái gì trong nhà là thân thiết với các em nhất khi các em ngủ ? – Thưa cô, cái giường ạ.

– Gần đúng, thế trên cái giừơng là cái gì?

– Thưa cô, cái chiếu ạ.

– Vẫn chưa đúng, thế trên cái chiếu là cái gì?

– Thưa cô, trên cái chiếu là mẹ em ạ.

– Thế trên mẹ em là cái gì?

– Thưa cô, trên mẹ em là bố em ạ.

– Thế trên bố em là cái gì?!

– Thưa cô trên bố em là tay mẹ em ạ.

– Phía trên tay mẹ em có cái gì?

– Không có gì cả ạ.

– Sao lại không có gì. Thế cái chăn bông đâu?

– Thưa cô, nó rơi xuống đất mất rồi ạ.

– Thôi được rồi, hôm nay chúng ta học bài “Chiếc chăn bông”

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode