No Widgets found in the Sidebar
Con ơi thương quá đi thôi
Nước sao nhiều quá ta thời chuyển mau
Đói nghèo mình vẫn có nhau
Mẹ mong con lớn mai sau thành tài
Hôm nay gặp cảnh thiên tai

Mẹ con ta phải ra ngoài chỗ cao
Chỗ cũ ngập úng như ao
Nhanh không kẻo lũ ùa vào chỗ con
Con thì còn nhỏ còn non
Thân tình mẫu tử mẹ còn vấn vương
Đó là tình cảm thân thương
Dành cho cún nhỏ gió sương không sờn
Vì con mẹ ngủ chập chờn
Vì đâu trời đất giận hờn chúng ta
Mưa như trút nước ngày qua
Làm cho người khổ , con ta cũng phiền
Làm ướt hết cả con hiền
Nhanh nhanh con hỡi ta liền chạy mau…

4/8/2015. Văn Khoa

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode